Analiza brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini (1941-1943)

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Članek analizira brezposelnost v obdobju 1941-1943 za območje Ljubljanske pokrajine (italijansko zasedbeno območje). Predstavljeni sta metoda zajemanja podatkov o brezposelnosti in analiza brezposelnosti, katere rezultati so posledica dejanj italijanskega okupatorja. Statistiko brezposelnih je takrat vodila Javna borza dela v Ljubljani, ki je tako nadzorovala gibanje slovenskega prebivalstva. Poleg tega je Borza dela tudi posredovala zaposlitve brezposelnim, vendar z drugačnim namenom, kot ga ima danes Zavod za zaposlovanje. Tako z analizo brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini, prikazano v tem članku, vidimo, kako "uspešen" je bil italijanski okupator pri reševanju vprašanja brezposelnosti v zasedeni Sloveniji.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9934
  • dcterms:title
   • Analiza brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini (1941-1943)
  • dcterms:alternative
   • An Analysis of Unemployment in the Ljubljana Province (1941-1943)
  • dcterms:creator
   • Tatjana Tomažin Dakić
  • dcterms:subject
   • brezposelnost
   • Ljubljanska pokrajina
   • italjanska okupacija
   • 1941/1943
   • unemployment
   • Ljubljana province
   • Slovenia
   • world war II
   • 1941-1943
  • dcterms:abstract
   • The article presents an analysis of unemployment on the territory of the Ljubljana Province (occupied by Italy) in the period 1941-1943. The author presents the method of compiling data on unemployment and the analysis of unemployment - a state which resulted from the activities of the Italian occupying forces. At the time, the unemployment statistics were compiled by the Public Labour Exchange in Ljubljana, which thus exercised its control over the movement of the Slovene population. The Public Labour Exchange also provided jobs for the unemployed in the Ljubljana Province. Its aim, however, was quite different from the aim of the Employment Office today. Thus, the analysis of unemployment in the Ljubljana Province, depicted in the article, shows how "successful" the Italian occupying forces were in solving the problem of unemployment in occupied Slovenia.

   • Članek analizira brezposelnost v obdobju 1941-1943 za območje Ljubljanske pokrajine (italijansko zasedbeno območje). Predstavljeni sta metoda zajemanja podatkov o brezposelnosti in analiza brezposelnosti, katere rezultati so posledica dejanj italijanskega okupatorja. Statistiko brezposelnih je takrat vodila Javna borza dela v Ljubljani, ki je tako nadzorovala gibanje slovenskega prebivalstva. Poleg tega je Borza dela tudi posredovala zaposlitve brezposelnim, vendar z drugačnim namenom, kot ga ima danes Zavod za zaposlovanje. Tako z analizo brezposelnosti v Ljubljanski pokrajini, prikazano v tem članku, vidimo, kako "uspešen" je bil italijanski okupator pri reševanju vprašanja brezposelnosti v zasedeni Sloveniji.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf