Slovenska ženska društva med obema vojnama (1918-1941)

Avtor(ji): Jeraj, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava delovanje slovenskih ženskih društev iz obdobja med obema vojnama in njihovo
  arhivsko gradivo. Prikazana je organizacijska struktura tedanjih društev, vsebina in oblika vseh mnogovrstnih
  dejavnosti, s katerimi so se ženske organizacije ukvarjale v obravnavanem obdobju, cilji, ki so si jih zastavile,
  predstavljene so nekatere najvidnejše voditeljice ženskega gibanja, osvetljena je njihova idejna usmerjenost,
  povezava s političnimi strankami, omenjeni so vzroki za odpravo in pozabo teh društev v socialistični Jugoslaviji.
  Najbolj podrobno je opisano delo slovenske sekcije Jugoslovanske ženske zveze, ki je združevala največ
  raznovrstnih ženskih društev. Navedene so ustanove, ki hranijo njihovo arhivsko gradivo, predstavljeni so fondi
  in zbirke, ki to gradivo vsebujejo, pa tudi vrste in vsebina arhivskega gradiva.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9933
  • dcterms:title
   • Slovenska ženska društva med obema vojnama (1918-1941)
  • dcterms:alternative
   • Slovene Women's Associations Between the Wars (1918-1941)
  • dcterms:creator
   • Mateja Jeraj
  • dcterms:subject
   • društva
   • ženska društva
   • žensko vprašanje
   • 20. st.
   • associations
   • women's associations
   • Slovenia
   • 1918-1941
  • dcterms:abstract
   • The article deals with the activities of the Slovene women's associations in the period between World War I and II and the related archival records. The author presents the organisational structure of these associations, the contents and form of the various activities in which these women's organisations were involved during the time in question, and their aims. The article also introduces some of the most prominent leaders of the women's movement, their ideological orientation, and their connections to political parties, as well as the reasons why these societies were abolished and were gradually forgotten in the period of socialist Yugoslavia. A very detailed account is also given of the activities of the Slovene section of the Yugoslav Women's Association, which encompassed the largest number of various women's associations of all the sections within Yugoslavia. The author has also compiled a list of the institutions which keep the archival records of these associations and presents the fonds and collections which keep these materials, along with a description of the types and contents of these archival records.

   • Prispevek obravnava delovanje slovenskih ženskih društev iz obdobja med obema vojnama in njihovo arhivsko gradivo. Prikazana je organizacijska struktura tedanjih društev, vsebina in oblika vseh mnogovrstnih dejavnosti, s katerimi so se ženske organizacije ukvarjale v obravnavanem obdobju, cilji, ki so si jih zastavile, predstavljene so nekatere najvidnejše voditeljice ženskega gibanja, osvetljena je njihova idejna usmerjenost, povezava s političnimi strankami, omenjeni so vzroki za odpravo in pozabo teh društev v socialistični Jugoslaviji. Najbolj podrobno je opisano delo slovenske sekcije Jugoslovanske ženske zveze, ki je združevala največ raznovrstnih ženskih društev. Navedene so ustanove, ki hranijo njihovo arhivsko gradivo, predstavljeni so fondi in zbirke, ki to gradivo vsebujejo, pa tudi vrste in vsebina arhivskega gradiva.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf