Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848

Avtor(ji): Melik, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V letu 1994 smo v Sloveniji dobili državno tožilstvo, kije zamenjalo prejšnje javno tožilstvo. Ime in naloge so v mnogočem različne, a kljub temu gre za državni organ, ki je po svoji zamisli star že stopetdeset let. Sestavek govori o vzroku za nastanek tega pravosodnega organa ter o njegovih nalogah in ureditvi ob uvedbi. Dejavnost državnih pravdništev je segala na tri področja pravosodja, in sicer na civilno in kazensko sodstvo ter na področje upravljanja in izboljšave pravosodja nasploh. Organizacija državnih pravdništev pa je bila vezana na organizacijo sodišč in znotraj strogo hierarhična. Državne pravdnike od najnižjih do najvišjega, ki seje imenoval generalni prokurator, in njihove namestnike je imenoval cesar.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9932
  • dcterms:title
   • Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848
  • dcterms:alternative
   • The Introduction of the State Prosecution after 1848
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • pravo
   • javno tožilstvo
   • državno tožilstvo
   • sodstvo
   • kazensko sodstvo
   • judicature
   • state prosecution
  • dcterms:abstract
   • In 1994, the institution of the State Prosecution was introduced in Slovenia, replacing the previous Public Prosecution. Although the name and tasks of the institution have been different in many ways, the concept of this state institution goes back a hundred and fifty years. The article deals the with causes lying behind the creation of this jurisdictional agency, and its tasks and structure at the time when it was introduced. The Stale Prosecution operated in three branches of the judicial system, these being civil and criminal law, and the field of the administration and management of the legal system as a whole. The State Prosecutions were organised in keeping with the organisation of the courts, and had a strict hierarchical internal structure. The State Prosecutors, from the lowest ranks to the highest rank (called the General Procurator) and their deputies were appointed by the emperor.

   • V letu 1994 smo v Sloveniji dobili državno tožilstvo, kije zamenjalo prejšnje javno tožilstvo. Ime in naloge so v mnogočem različne, a kljub temu gre za državni organ, ki je po svoji zamisli star že stopetdeset let. Sestavek govori o vzroku za nastanek tega pravosodnega organa ter o njegovih nalogah in ureditvi ob uvedbi. Dejavnost državnih pravdništev je segala na tri področja pravosodja, in sicer na civilno in kazensko sodstvo ter na področje upravljanja in izboljšave pravosodja nasploh. Organizacija državnih pravdništev pa je bila vezana na organizacijo sodišč in znotraj strogo hierarhična. Državne pravdnike od najnižjih do najvišjega, ki seje imenoval generalni prokurator, in njihove namestnike je imenoval cesar.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:706
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf