Arhivi in arhivska služba v Bosni in Hercegovini

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Nastanek samostojne bosansko-hercegovske države, prestrukturiranje pravnega sistema in uveljavitev novih administrativnih mej je povzročilo tudi razpad arhivske mreže nekdanje Socialistične republike Bosne in Hercegovine. Po daytonskem sporazumu je novo nastala država razdeljena na dve upravni enoti, in sicer na Federacijo BiH, kije nadalje razdeljena na 10 kantonov, in na Republiko Srbsko. V predvojni BiH je delovalo 10 arhivskih ustanov, devet regionalnih in specialni arhivi ter Državni arhiv. Sedaj pa sta vlogo nekdanjega Državnega arhiva prevzela Arhiv Federacije BiH in Arhiv Republike Srbske. Arhiv Republike Srbske je na novo opredeljeni nekdanji arhiv Bosanske Krajine v Banjaluki s petimi izpostavami - oddelki v Doboju, Foči, Zvorniku, Sarajevu in Trebinju ter že pokriva celotno ozemlje te enote. V okviru Federacije BiH pa delujejo le tisti arhivi, ki so bili prej regionalni, tako da arhiv v Sarajevu, Tuzli in Bihaču nadaljujejo delo kot kantonalni, medtem ko v kantonih, kjer prej ni bilo arhivov, novoustanovljeni ne delujejo ali pa so ustanovljeni samo formalno, brez prostorov, kadrov in opreme, kar naj bi jim zagotovil ustanovitelj - kanton, in ker ta oziroma občine ne zagotovijo sredstev, ti arhivi obstajajo samo na papirju. Ker arhivska mreža še ni v celoti rekonstruirana, še vedno propada in se uničuje tako dokumentarno kot arhivsko gradivo pri ustvarjalcih.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9869
  • dcterms:title
   • Arhivi in arhivska služba v Bosni in Hercegovini
  • dcterms:creator
   • Žarko Štrumbl
   • Gašper Šmid
  • dcterms:subject
   • arhivi
   • arhivska služba
   • Bosna in Hercegovina
   • archives
   • Bosnia and Herzegovina
  • dcterms:abstract
   • The establishment of the independent state of Bosnia and Hercegovina, prestructuration of legal system and the intruduction of new administrative borders caused, among others, that archival network of the former Socialist Republic of Bosnia and Hercegovina collapsed. After the Dayton Agreement the newly established country is divided into two administrative units, i.e. Federation of Bosnia and Hercegovina, further on divided into 10 cantons, and the Republic of Serbia. Ten archival institutions, nine regional and special archives, and State Archives operated in the pre-war Bosnia and Hercegovina. The role of the former State Archives is now taken over by the Archives of Federation and the Archives of the Republic of Serbia. The Archives of the Republic of Serbia, which already cover the whole territory of this unit, is the re-established former archive of Bosanska Krajina in Banjaluka with five branches - the departments in Doboj, Foča, Zvornik, Sarajevo, and Trebinje. Only those archives, which were regional before, operate in the Federation of Bosnia and Hercegovina. Thus, the archives in Sarajevo, Tuzla, and Bihač continue with their work as canton's archives, and in the cantons, where there were no archives before, the newly established archives do not operate or they are established only formally, without any room, staff, and equipment, what should be the responsibility of the founder i.e. the canton. Since the canton or the municipalities do not provide for the funds, those archive exist only on paper. Since archival network is not completely reconstructed, documentary as well as archival records by the creators is still being ruined.
   • Nastanek samostojne bosansko-hercegovske države, prestrukturiranje pravnega sistema in uveljavitev novih administrativnih mej je povzročilo tudi razpad arhivske mreže nekdanje Socialistične republike Bosne in Hercegovine. Po daytonskem sporazumu je novo nastala država razdeljena na dve upravni enoti, in sicer na Federacijo BiH, kije nadalje razdeljena na 10 kantonov, in na Republiko Srbsko. V predvojni BiH je delovalo 10 arhivskih ustanov, devet regionalnih in specialni arhivi ter Državni arhiv. Sedaj pa sta vlogo nekdanjega Državnega arhiva prevzela Arhiv Federacije BiH in Arhiv Republike Srbske. Arhiv Republike Srbske je na novo opredeljeni nekdanji arhiv Bosanske Krajine v Banjaluki s petimi izpostavami - oddelki v Doboju, Foči, Zvorniku, Sarajevu in Trebinju ter že pokriva celotno ozemlje te enote. V okviru Federacije BiH pa delujejo le tisti arhivi, ki so bili prej regionalni, tako da arhiv v Sarajevu, Tuzli in Bihaču nadaljujejo delo kot kantonalni, medtem ko v kantonih, kjer prej ni bilo arhivov, novoustanovljeni ne delujejo ali pa so ustanovljeni samo formalno, brez prostorov, kadrov in opreme, kar naj bi jim zagotovil ustanovitelj - kanton, in ker ta oziroma občine ne zagotovijo sredstev, ti arhivi obstajajo samo na papirju. Ker arhivska mreža še ni v celoti rekonstruirana, še vedno propada in se uničuje tako dokumentarno kot arhivsko gradivo pri ustvarjalcih.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:708
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf