Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev v stari Avstriji in prvi Jugoslaviji (1852-1941)

Avtor(ji): Melik, Jelka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Državno tožilstvo, kije bilo uvedeno neposredno po revoluciji 1848, je z nastopom reakcionarnih sil zgubilo mnogo svojih pristojnosti, vendar popolnoma ni bilo odpravljeno. Umakniti se je moralo izključno v kazenski postopek, pa tudi tam so mu bile odvzete številne naloge, nekatere za krajši, nekatere za daljši čas. Veljave, ki jo je prinesla revolucija leta 1848, niso več dosegla. Ponoven dvig jim je prinesla šele nova revolucija skoraj sto let pozneje.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9868
  • dcterms:title
   • Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev v stari Avstriji in prvi Jugoslaviji (1852-1941)
  • dcterms:creator
   • Jelka Melik
  • dcterms:subject
   • državno tožilstvo
   • državni tožilec
   • 1852-1941
   • Avstrija
   • prva Jugoslavija
   • judicature
   • state prosecution
   • Austrian Monarchy
   • First Yugoslavia
   • 1852-1941
  • dcterms:abstract
   • When reactionary forces came to power, the State Prosecution, introduced immediately after the Revolution of 1848, was deprived of its numerous responsibilities and competences but was not completely abolished. Its responsibilites were restricted to penal proceedings only, there, as well, its numerous tasks were taken away, some for a longer and the other for a shorter period. The importance, which the Revolution of 1848 placed on it, was not achieved. A resumed rise of the State Prosecution could be seen almost hundred years later with a new revolution.
   • Državno tožilstvo, kije bilo uvedeno neposredno po revoluciji 1848, je z nastopom reakcionarnih sil zgubilo mnogo svojih pristojnosti, vendar popolnoma ni bilo odpravljeno. Umakniti se je moralo izključno v kazenski postopek, pa tudi tam so mu bile odvzete številne naloge, nekatere za krajši, nekatere za daljši čas. Veljave, ki jo je prinesla revolucija leta 1848, niso več dosegla. Ponoven dvig jim je prinesla šele nova revolucija skoraj sto let pozneje.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:708
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf