Prizadevanja občine Trbovlje za ustanovitev sreskega poglavarstva v Trbovljah

Avtor(ji): Zdovc, Hedvika
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Ključne besede: Trbovlje, 1918-1936, Trbovlje, 1918-1936
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Po reorganizaciji okrajnega glavarstva Celje je bilo 22. aprila 1922 za območje sodnega okraja Laško in Radeče ustanovljeno sresko poglavarstvo Laško, ki se je leta 1929 preimenovalo v sresko načelstvo Laško. Srez je bil priključen ljubljanski oblasti. Z nastankom novega sreza je bilo treba rešiti vprašanje sedeža le-tega. Po mnenju občine Trbovlje bi moral biti sedež nove upravne oblasti v središču gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja. Tako središče laškega sreza bi bile lahko samo Trbovlje, saj je občina štela polovico prebivalstva laškega okraja in več kot je štel celoten sodni okraj Radeče ter plačevala 80 odstotkov davka celotnega sreza. Zato je občina od leta 1921 do leta 1927 svoje zahteve večkrat izrazila v peticijah, poslanih višji oblasti v Ljubljano. Zal v svojih prizadevanjih ni bila uspešna, saj je bilo na seji oblastne skupščine z dne 29. aprila 1927 sklenjeno, da se za občino Trbovlje ustanovi politična ekspozitura, podrejena sreskemu poglavarstvu v Laškem. V prizadevanju, da bi se prihranila pot strankam s Hrastnika in okolice v Laško oziroma v Trbovlje ter zaradi stalnega naraščanja upravnih poslov sreskega poglavarstva Laško, je občina želela poleg obstoječega uradnega dne sreskega poglavarstva v Trbovljah izvesti enkrat mesečno še uradni dan v Hrastniku.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9842
  • dcterms:title
   • Prizadevanja občine Trbovlje za ustanovitev sreskega poglavarstva v Trbovljah
  • dcterms:creator
   • Hedvika Zdovc
  • dcterms:subject
   • Trbovlje
   • 1918-1936
   • Trbovlje
   • 1918-1936
  • dcterms:abstract
   • After the reorganisation of the District Board of Celje, the so-called District Chieftaincy of Laško was established on 22nd April 1922 with jurisdiction over the judiciaries of Laško and Radeče. The District Chieftaincy was renamed the District Head Office of Laško in 1929 and operated under the authority of the Ljubljana District Board. The establishment of the new district raised the question of the location of its new headquarters. The Trbovlje Municipality was of the opinion that the headquarters of the new administrative authorities should be located in the district's centre of economic, social and cultural life. Such a centre of the Laško district could only have been Trbovlje, since the Trbovlje Municipality contained half of the Laško district population and encompassed more than the whole judicial district of Radeče, as well as providing 80 per cent of the district's tax revenues. These demands were expressed by the Municipality from 1921 to 1927 in numerous petitions addressed to the higher authorities in Ljubljana. The Municipality's efforts, however, were not successful, as, at a session held on 29th April 1927, the Ljubljana District Assembly decided to establish a political branch office for the Trbovlje Municipality, which would be under the jurisdiction of the District Chieftaincy of Laško. Since the Municipality wished to spare its clients from Hrastnik and its surroundings the long road to Laško or Trbovlje, and since the administrative business operations of the District Chieftaincy of Laško were on the constant increase, the Municipality wanted to organise a working day in Hrastnik once a month - in addition to the existing working day of the District Chieftaincy in Trbovlje.

   • Po reorganizaciji okrajnega glavarstva Celje je bilo 22. aprila 1922 za območje sodnega okraja Laško in Radeče ustanovljeno sresko poglavarstvo Laško, ki se je leta 1929 preimenovalo v sresko načelstvo Laško. Srez je bil priključen ljubljanski oblasti. Z nastankom novega sreza je bilo treba rešiti vprašanje sedeža le-tega. Po mnenju občine Trbovlje bi moral biti sedež nove upravne oblasti v središču gospodarskega, socialnega in kulturnega življenja. Tako središče laškega sreza bi bile lahko samo Trbovlje, saj je občina štela polovico prebivalstva laškega okraja in več kot je štel celoten sodni okraj Radeče ter plačevala 80 odstotkov davka celotnega sreza. Zato je občina od leta 1921 do leta 1927 svoje zahteve večkrat izrazila v peticijah, poslanih višji oblasti v Ljubljano. Zal v svojih prizadevanjih ni bila uspešna, saj je bilo na seji oblastne skupščine z dne 29. aprila 1927 sklenjeno, da se za občino Trbovlje ustanovi politična ekspozitura, podrejena sreskemu poglavarstvu v Laškem. V prizadevanju, da bi se prihranila pot strankam s Hrastnika in okolice v Laško oziroma v Trbovlje ter zaradi stalnega naraščanja upravnih poslov sreskega poglavarstva Laško, je občina želela poleg obstoječega uradnega dne sreskega poglavarstva v Trbovljah izvesti enkrat mesečno še uradni dan v Hrastniku.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:707
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf