Upravno sodišče v Celju

Avtor(ji): Bukošek, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Čeprav segajo korenine razvoja upravnega sodstva globoko v srednji vek, se je uveljavilo v takšni obliki, kot jo je skoraj v celoti prevzela Država SHS oziroma Kraljevina Jugoslavija, na tleh avstro-ogrske države leta 1873. V Kraljevini Jugoslaviji je bilo upravno sodišče ustanovljeno leta 1922, seveda z nekaj manjšimi lepotnimi popravki. Vsaka pokrajina, kasneje banovina, je dobila svoje upravno sodišče. Za Slovenijo je bilo postavljeno Upravno sodišče v Celju. Delovalo je vse do leta 1941. Po vojni ni bilo več obnovljeno. Fond ne vsebuje nobenih evidenc inje zelo slabo ohranjen. Hrani ga Zgodovinski arhiv v Celju.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9841
  • dcterms:title
   • Upravno sodišče v Celju
  • dcterms:creator
   • Metka Bukošek
  • dcterms:subject
   • sodišča
   • upravna sodišča
   • upravno sodstvo
   • Celje
   • courts
   • administrative court
   • Celje
  • dcterms:abstract
   • Although the beginnings of the development of the administrative court system date far back into the Middle Ages, the final structure was established in Austria- Hungary in 1873 and was later adopted by the State of the Slovenes, Croats and Serbs, i.e. the future Kingdom of Yugoslavia. In 1922, the Kingdom of Yugoslavia established its administrative court with only some minor alterations to the previous system. Each region, later termed "banovina", received its own administrative court. In Slovenia, the Administrative Court in Celje was established as the court of highest jurisdiction, which operated until 1941. After the war, the court was not reestablished. Its fond is not catalogued and is very badly preserved. It is kept by the Historical Archive of Celje.

   • Čeprav segajo korenine razvoja upravnega sodstva globoko v srednji vek, se je uveljavilo v takšni obliki, kot jo je skoraj v celoti prevzela Država SHS oziroma Kraljevina Jugoslavija, na tleh avstro-ogrske države leta 1873. V Kraljevini Jugoslaviji je bilo upravno sodišče ustanovljeno leta 1922, seveda z nekaj manjšimi lepotnimi popravki. Vsaka pokrajina, kasneje banovina, je dobila svoje upravno sodišče. Za Slovenijo je bilo postavljeno Upravno sodišče v Celju. Delovalo je vse do leta 1941. Po vojni ni bilo več obnovljeno. Fond ne vsebuje nobenih evidenc inje zelo slabo ohranjen. Hrani ga Zgodovinski arhiv v Celju.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:707
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf