Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1963-1994)

Avtor(ji): Kopač, Janez
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Andrej Nared (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Za obdobje po sprejetju jugoslovanske in republiških ustav leta 1963 je značilno, da so bili v šestdesetih letih dokončno odpravljeni okraji, njihovo vlogo pa so po večini prevzele vedno bolj pomembne občine. V tem obdobju se je z ustavo iz leta 1974 in Zakonom o združenem delu iz leta 1976 uzakonilo tudi samoupravljanje kot specifična jugoslovanska značilnost na družbenem in upravno gospodarskem področju. Vse od konca šestdesetih let pa do slovenske osamosvojitve in sprejetja nove slovenske ustave 23. decembra 1991 so se vrstile številne ustavne spremembe, ki so se na zveznem jugoslovanskem nivoju, pa tudi republiških ravneh in tako tudi v Socialistični republiki Sloveniji odražale v številnih, skoraj že nepreglednih ustavnih amandmajih. Korenite družbene spremembe v devetdesetih letih 20. stoletja, ko je razpadla tedanja SFRJ in je nastala samostojna država Republika Slovenija, so v Sloveniji konec leta 1994 povzročile zelo pomembne upravno teritorialne reforme na občinski ravni, ki so se to in v naslednjih letih izrazile v nastanku novih občin. Občine so izgubile dotedanje pretežno upravne naloge. Prevzele so jih leta oktobra 1994 ustanovljene upravne enote. Na ta način so občine postale nosilke lokalne samouprave.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9840
  • dcterms:title
   • Državna ureditev in upravno-teritorialni razvoj v Sloveniji (1963-1994)
  • dcterms:creator
   • Janez Kopač
  • dcterms:subject
   • državna ureditev
   • upravno-teritorialni razvoj
   • Slovenija
   • 1963-1994
   • government system
   • administrative-territorial development
   • Slovenia
   • 1963-1994
  • dcterms:abstract
   • The period after the adoption of the Yugoslav Constitution and the constitutions of the constituent republics in 1963 is characterised by the final abolishment of the districts in the 1960s. These were mostly replaced by the increasingly important municipalities. The Constitution of 1974 and the Law on Associated Labour firmly established self-management as a specific characteristic of Yugoslav law which influenced the working of both social organisations and administrative economic bodies. The period from the late-1960s up until the declaration of Slovene independence and the adoption of the new Slovene Constitution on 23rd December 1991, was marked by numerous changes to the Constitution, which were reflected in the subsequent plethora of often confusing constitutional amendments on the federal Yugoslav level and on the level of the state constitutions alike - the Socialist Republic of Slovenia being no exception, either. The profound social changes of the 1990s following the collapse of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia and the establishment of the independent Republic of Slovenia, generated important administrative and territorial reforms on the municipal level in Slovenia towards the end of 1994. In 1994 and the following years, new municipalities were established in the newly formed state. Municipalities lost their heretofore predominantly administrative responsibilities, which passed on to the administrative units established in October 1994. Thus, the municipalities became the carriers of self-management on a local level.

   • Za obdobje po sprejetju jugoslovanske in republiških ustav leta 1963 je značilno, da so bili v šestdesetih letih dokončno odpravljeni okraji, njihovo vlogo pa so po večini prevzele vedno bolj pomembne občine. V tem obdobju se je z ustavo iz leta 1974 in Zakonom o združenem delu iz leta 1976 uzakonilo tudi samoupravljanje kot specifična jugoslovanska značilnost na družbenem in upravno gospodarskem področju. Vse od konca šestdesetih let pa do slovenske osamosvojitve in sprejetja nove slovenske ustave 23. decembra 1991 so se vrstile številne ustavne spremembe, ki so se na zveznem jugoslovanskem nivoju, pa tudi republiških ravneh in tako tudi v Socialistični republiki Sloveniji odražale v številnih, skoraj že nepreglednih ustavnih amandmajih. Korenite družbene spremembe v devetdesetih letih 20. stoletja, ko je razpadla tedanja SFRJ in je nastala samostojna država Republika Slovenija, so v Sloveniji konec leta 1994 povzročile zelo pomembne upravno teritorialne reforme na občinski ravni, ki so se to in v naslednjih letih izrazile v nastanku novih občin. Občine so izgubile dotedanje pretežno upravne naloge. Prevzele so jih leta oktobra 1994 ustanovljene upravne enote. Na ta način so občine postale nosilke lokalne samouprave.

  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Andrej Nared (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:707
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf