Začetki industrije na Slovenskem

Avtor(ji): Šorn, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1984
Založnik(i): Obzorja, Maribor
Soavtor(ji): Jasna Fischer, Peter Vodopivec, Antoša Leskovec, Franc Rozman, Ivo Ivanič, Jasna Horvat
Zbirka: Documenta et studia historiae recentioris ; 4
Identifier: COBISS.SI-ID 12938497


 • Podroben opis

  Pričujoča razprava ima namen, podati pregledno podobo o začetni stopnji industrializacije slovenskega prostora, ki po našem mnenju obsega čas poldrugega stoletja od leta 1720 do leta 1870. Danes že primeroma dobro poznamo splošno gospodarsko zgodovino Slovencev, a nekatere njene specialne panoge še niso podrobneje raziskane. Mednje sodi tudi industrializacija; ta v naši razpravi ni obravnavana samo kot dopolnilo splošne gospodarske zgodovine, temveč tudi kot vodilni, poudarjeni in zato v določenem smislu »samostojni« (v bistvu seveda ne samostojni, izolirani) družbenoekonomski proces v moderni dobi, ki je bistveno prispeval - in še prispeva - k oblikovanju naše družbe v izrazito industrijsko družbo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/982
  • dcterms:title
   • Začetki industrije na Slovenskem
  • dcterms:creator
   • Jože Šorn
  • dcterms:subject
   • industrija
   • industrializacija
   • Slovenija
   • zgodovinski pregledi
   • indrusty
   • industrialization
   • Slovenia
   • historical overview
  • dcterms:description
   • Pričujoča razprava ima namen, podati pregledno podobo o začetni stopnji industrializacije slovenskega prostora, ki po našem mnenju obsega čas poldrugega stoletja od leta 1720 do leta 1870. Danes že primeroma dobro poznamo splošno gospodarsko zgodovino Slovencev, a nekatere njene specialne panoge še niso podrobneje raziskane. Mednje sodi tudi industrializacija; ta v naši razpravi ni obravnavana samo kot dopolnilo splošne gospodarske zgodovine, temveč tudi kot vodilni, poudarjeni in zato v določenem smislu »samostojni« (v bistvu seveda ne samostojni, izolirani) družbenoekonomski proces v moderni dobi, ki je bistveno prispeval - in še prispeva - k oblikovanju naše družbe v izrazito industrijsko družbo.

  • dcterms:publisher
   • Obzorja, Maribor
  • dcterms:isPartOf
   • Documenta et studia historiae recentioris ; 4
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer
   • Peter Vodopivec
   • Antoša Leskovec
   • Franc Rozman
   • Ivo Ivanič
   • Jasna Horvat
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 12938497
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija