Delavsko - kmetski list št. 27

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1925
Založnik(i): Konzorcij v Ljubljani
Soavtor(ji): Josip Pezdir (ur.)


 • Podroben opis
  Delavsko-kmetski list je med letoma 1924 in 1926 predstavljal legalno tedensko glasilo tedaj ilegalne Komunistične partije Jugoslavije na Slovenskem. Izhajal je v Ljubljani, njegov predhodnik je bil list Glas Svobode. Med vidnejšimi sodelavci lista lahko naštejemo Dragotina Gustinčiča, Dušana Kermavnerja, Franceta in Mileta Klopčiča ter Lovra Kuharja. Okrog glasila se je oblikovala legalna politična skupina Delavsko kmetski republikanski blok, ki se je zavzemala za samostojno slovensko delavsko kmečko republiko in se borila proti politiki gospodarskega zatiranja ter za svobodo političnega delovanja. V posamičnih številkah lista lahko spremljamo zaplete v kriznem obdobju za Komunistično partijo Jugoslavije v Sloveniji, leta 1925 namreč prihaja do združevanja strokovnih organizacij. List je bil aprila 1926 prepovedan, vsebinsko pa se je nadaljeval v tedniku Enotnost.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9818
  • dcterms:title
   • Delavsko - kmetski list št. 27
  • dcterms:subject
   • Komunistična partija Jugoslavije
   • delavsko gibanje
   • sindikalizem
   • Communist Party of Yugoslavia
   • labour movement
   • working class movement
   • trade-unionism
  • dcterms:publisher
   • Konzorcij v Ljubljani
  • dcterms:contributor
   • Josip Pezdir (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Ljubljana, Slovenija, Kraljevina SHS, mednarodno delavsko gibanje, komunistična partija, boj za politične pravice, boj za delavske pravice