Časopis za zgodovino in narodopisje, 1914, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1914
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Anton Kaspret (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Anton Kaspret: Juri Dalmatin kot zagovornik škocjanskega župljana
 • Metod Dolenc: Pravosodstvo kostanjeviške opatije v letih 1631 do 1655
 • Josip Gruden: Starine železnih in salajskih Slovenov, Fragment iz zgodovine ogrskih Slovencev
 • Ljudevit Pivko: Ali je bil Samo slovenski vladar?
 • Josip Glonar: Literarni odnošaji med štajerskimi Slovenci in Nemci v predmarčni dobi., Iz pisem v literarni zapuščini R. G. Puffa, (Pisma Davorina Trstenjaka)
 • A. D.: Slovarski doneski iz brežiškega okraja
 • M. Godec / Fran Kovačič: Limbuš pri Mariboru
 • Fran Kovačič: Cerkev sv. Jožefa pri Mariboru
 • Matija Ljubša: Die Literatur, der Steiermark in Bezug auf Geschichte, Landes- und Volkskunde. Ein Beitrag zur österreichischen Bibliographie von Dr. Anton Schlossar, k. k. Regierungsrat und Direktor a. D. der k. k. Universitätsbibliothek in Graz. Zweite, vollständig umg, Graz, 1914
 • Fran Kotnik: Šlebinger Janko dr.: Slovenska bibliografija za l.1907 — 1912., V Ljubljani, 1913. Izdala M. Slov. 80 str. 336.
 • Fran Kotnik: Wutte Martin Dr.: Prophetische Andeutungen aus Kärnten (1814). Mitgeteilt von Carinthia I. 104. Jg. 1914.
 • Fran Kovačič: Ljubitelj krščanske umetnosti. Izdaja Spomeniški svet Lavantinske škofije v Mariboru. Urejuje dr. Augustin Stegenšek
 • Fran Kovačič: Steirische Gerichtsbeschreibungen. Als Quellen zum Historischen Atlas der oesterr. Alpenländer... herausgegeben von Anion Afeli und Hans Pirchegger. Mit einer Kartenbeilage. Graz 1914. Verlagsbuchhandlung „Lcykam", Lcks. form., str. LXII, G23.
 • Matija Ljubša: Kovačič Fr. prof.: Nadžupnija Sv. Križa pri Rogaški Slatini, Ljubljana, 1914. Izdalo Zgodov. društvo v Mariboru. Založilo „Cerkveno društvo" pri Sv. Križu.
 • Ljudevit Pivko: Hartinger Josip: Hrvatsko-slovenska seljačka buna godine 1573, Osjek, 1911
 • Fran Kovačič: Tade Smičiklas
 • Društvena poročila
 • Imenik društvenikov l. 1914
 • Štefan Kühar: Priloga, Narodno blago vogrskij Slovancof