Časopis za zgodovino in narodopisje, 1913

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1913
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Anton Kaspret (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Avguštin Stegenšek: Julijan Valens, ptujski protiškof
 • Milko Kos: Slovenska osebna imena v „Liber confraternitatum Seccoviensis"
 • Fran Kotnik: Dvoje slovenskih fevdnih priseg, (Dodatek k spisu v ČZN, 1911 str. 33.)
 • Fran Kovačič: Gospodarska zgodovina dominikanskega samostana v Ptuju
 • Ivan Steklasa: O mejah Savinjske marke
 • Anton Kaspret: Pridvižni zemljevid bovskega glavarstva iz začetka 17. stoletja
 • Fran Kovačič: Šoštanj, Gradivo za krajevne kronike
 • Avguštin Stegenšek: Sv. Peter na Kronski gori l.1778, Gradivo za krajevne kronike
 • Avguštin Stegenšek: Šmiklavž na Plešivcu, Gradivo za krajevne kronike
 • Fran Kotnik: Andrej Schuster — Drabosnjak
 • Fran Kotnik: Koroške narodopisne črtice IV., Teritev v Slovenjem Plajbergu
 • Fran Ramovš: Slovarski doneski iz Trubarjevih del
 • Ljudevit Pivko: Pustna kobila, (rusa, šarga, gambela, košuta itd.)
 • Fran Kovačič: Vodole
 • Fran Kovačič: Naraplje
 • Fran Kotnik: O Grundnerju
 • Fran Kovačič: Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota. Spisal dr. Avg. Stegenšek. (Ponatis iz „Voditelja".), V Mariboru, 1912
 • Fran Kotnik: Bibliographic der im Herzogtume Kärnten bis 1910 erschienenen Druckschriften. Von Dr. Theodor Strastil von Strassenheim k. k. Bibliothekar 1. Klasse an der k. k. Studienbibliothek in Klagenfurt., Klagenfurt, 1912
 • Ivan Hanžič: Peto izvestje društva za krščansko umetnost v Ljubljani 1907-1912, Ljubljana, 1913. Založilo "Društvo za krščansko umetnost"
 • Avguštin Stegenšek: Bolgarske umetniške starine. 11 zvezek. 1911 (izšel 1913).
 • Fran Kovačič: Josip Gruden : Zgodovina slovenskega naroda. 3. zv. 1913.
 • Matija Pirc: Mal : Grb in barve dežele Kranjske
 • Društvena poročila
 • Imenik društvenikov l. 1913