Daytonski mirovni sporazum in demokratizacija Bosne in Hercegovine

Avtor(ji): Kurtin, Tihana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
Soavtor(ji): Milan Balažič (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/972
  • dcterms:title
   • Daytonski mirovni sporazum in demokratizacija Bosne in Hercegovine
  • dcterms:alternative
   • Dayton Peace Agreement and Democratization of Bosnia and Herzegovina
  • dcterms:creator
   • Tihana Kurtin
  • dcterms:subject
   • Daytonski mirovni sporazum
   • demokratizacija
   • ustava
   • ustavne rešitve
   • volilni procesi
   • volilne izbire
   • Bosna in Hercegovina
   • Bosnia and Herzegovina
   • Dayton Peace Agreement
   • democratization
   • constitutional solutions
   • electoral choices
  • dcterms:abstract
   • The signing of Dayton Peace Agreement in Bosnia and Herzegovina meant the end of war on the country's territory and it also set up the foundation for its development in a democratic way, which served as a basis for the beginning of the process of democratization. Democratization of Bosnia and Herzegovina is specific because: 1. the establishment of political system and the activity of political institutions are enforced by the international community, which neglected the specificity of Bosnian multicultural and multireligious society, 2. a great division of society on national basis is present, and that is weakening the activity of political institutions, 3. due to the recent war, the country has found itself in a difficult social and economical situation. Ten years after the signing of the agreement it is obvious that the process of democratization of Bosnia and Herzegovina is hindered (also) because of the agreement's content itself. Consequently louder and more serious discussions about the necessity of change or uprating of Dayton Agreement are coming forth on the national, as well as on the international level. Only by doing that will Bosnia and Herzegovina be enabled a successful consolidation of democracy and economic development and will therefore eventually be prepared for Euro Atlantic integrations and competing with other democratic countries of Europe.
   • Podpis Daytonskega mirovnega sporazuma je za Bosno in Hercegovino (BiH) pomenil zaustavitev vojne na njenem ozemlju ter postavil temelje za razvoj v demokratični smeri. S sporazumom je mednarodna skupnost vzpostavila okvire novi demokratični ureditvi v BiH, ki so slutili kot osnova za začetek demokratizacije. Ta je specifična ker: 1. je vzpostavitev političnega sistema in delovanje političnih institucij vsiljeno s strani mednarodne skupnosti, ki je zanemarila specifiko bosanske multikulturne in večverske družbe; 2. je prisotna močna razcepljenost družbe na nacionalni osnovi, kar hromi delovanje političnih institucij; 3. je zaradi nedavne vojne država v težkem ekonomskem in socialnem položaju. Deset let po podpisu sporazuma je očitno, da demokratizacijo BiH ovira (tudi) sama vsebine sporazuma. Posledično so v zadnjem času vse glasnejše in resnejše debate tako na nacionalni kot mednarodni ravni o nujnosti spremembe oz. nadgradnje Daytonskega mirovnega sporazuma. Samo tako bi lahko BiH omogočili uspešno konsolidacijo demokracije in gospodarski razvoj ter jo pripravili na evroatlantske integracije in konkuriranje ostalim demokratičnim državam Evrope.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Milan Balažič (mentor)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Bosna in Hercegovina, 1995