V primežu medplemiških prerivanj

[elektronski vir]

Avtor(ji): Ravnikar, Tone
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Pedagoški inštitut, Ljubljana
Soavtor(ji): Jonatan Vinkler, Andrej Hozjan, Anton Ožinger
Zbirka: Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 13
Identifier: COBISS.SI-ID 253577728


 • Podroben opis

  Znanstvena monografija V primežu medplemiških prerivanj sodi v zvrst mikrozgodovinskih raziskav, katerih značilnost je, da skušajo na podlagi čimbolj popolne dokumentacije in njene precizne analize podati čimbolj podrobno in natančno podobo določenega manjšega prostora; topogledno del Toneta Ravnikarja prinaša številna nova spoznanja in ugotovitve tako na ravni faktografskih dejstev kot tudi na nivoju njihove interpretacije. Marsikatero vprašanje, ki se je dolgo nerazrešeno vleklo po literaturi, je rešeno, marsikatera trditev ali interpretacija je popravljena, marsikatera oseba ali posest je na novo determinirana ali lokalizirana, predvsem pa je delo uspelo pokazati na odločilno vlogo, ki jo je imelo plemstvo pri zgodovinskem razvoju Savinjske in Šaleške doline v obdobju od 11. do 14. stoletja. Monografija je prva znanstveno utemeljena slika kompleksnega političnega, upravnega, cerkvenega, posestnega in gospodarskega razvoja Savinjske in Šaleške doline v visokem in poznem srednjem veku. Z njo je bistveno obogateno poznavanje srednjeveške zgodovine obravnavanega prostora kot tudi poznavanje zgodovine posameznih plemiških rodbin, ki niso bile pomembne samo na lokalnem nivoju ampak tudi v širšem okviru. Z izdajateljskega stališča so posebnost izdaje barvne reprodukcije izvirnih dokumentov (listin, grafičnih upodobitev krajev ...), ki služijo kot neposredni vir.

  Izdaja je primarno dostopna v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/971
  • dcterms:title
   • V primežu medplemiških prerivanj
   • [elektronski vir]
  • dcterms:creator
   • Tone Ravnikar
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • zgodovina
   • srednji vek
   • Savinjska dolina
   • Šaleška dolina
   • Slovenia
   • History
   • Meddle Ages
   • Šaleška dolina
  • dcterms:description
   • Znanstvena monografija V primežu medplemiških prerivanj sodi v zvrst mikrozgodovinskih raziskav, katerih značilnost je, da skušajo na podlagi čimbolj popolne dokumentacije in njene precizne analize podati čimbolj podrobno in natančno podobo določenega manjšega prostora; topogledno del Toneta Ravnikarja prinaša številna nova spoznanja in ugotovitve tako na ravni faktografskih dejstev kot tudi na nivoju njihove interpretacije. Marsikatero vprašanje, ki se je dolgo nerazrešeno vleklo po literaturi, je rešeno, marsikatera trditev ali interpretacija je popravljena, marsikatera oseba ali posest je na novo determinirana ali lokalizirana, predvsem pa je delo uspelo pokazati na odločilno vlogo, ki jo je imelo plemstvo pri zgodovinskem razvoju Savinjske in Šaleške doline v obdobju od 11. do 14. stoletja. Monografija je prva znanstveno utemeljena slika kompleksnega političnega, upravnega, cerkvenega, posestnega in gospodarskega razvoja Savinjske in Šaleške doline v visokem in poznem srednjem veku. Z njo je bistveno obogateno poznavanje srednjeveške zgodovine obravnavanega prostora kot tudi poznavanje zgodovine posameznih plemiških rodbin, ki niso bile pomembne samo na lokalnem nivoju ampak tudi v širšem okviru. Z izdajateljskega stališča so posebnost izdaje barvne reprodukcije izvirnih dokumentov (listin, grafičnih upodobitev krajev ...), ki služijo kot neposredni vir.

    Izdaja je primarno dostopna v Digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta.

  • dcterms:publisher
   • Pedagoški inštitut, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Zbirka Digitalna knjižnica. Dissertationes ; 13
  • dcterms:contributor
   • Jonatan Vinkler
   • Andrej Hozjan
   • Anton Ožinger
  • dcterms:date
   • 2010
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 253577728
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, srednji vek