Krajevni ljudski odbor Podraga 1945-1952

Avtor(ji): Trošt, Petra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Božo Repe (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/969
  • dcterms:title
   • Krajevni ljudski odbor Podraga 1945-1952
  • dcterms:creator
   • Petra Trošt
  • dcterms:subject
   • krajevni ljudski odbori
   • prva svetovna vojna
   • druga svetovna vojna
   • povojna zgodovina
   • fašizem
   • cerkev
   • agrarna reforma
   • zadružništvo
   • šolstvo
   • kultura
   • politika
   • Podraga
   • vojna škoda
   • preskrba prebivalstva
   • socialno skrbstvo
   • First World War
   • Second World War
   • fascism
   • educational system
   • supply
  • dcterms:abstract
   • Namen diplomske naloge je prikazati razmere, v katerih so živeli prebivalci vasi Podraga po drugi svetovni vojni, ko je oblast prevzela KP in začela uvajati sistem administrativnega socializma. Uvodnemu orisu same vasi in zgodovinskih dogodkov v Podragi sledi v osrednjem delu diplomske naloge predstavitev razmer skozi posamezne teme, kot so politična ureditev, obnova, socialno stanje, preskrba, kmetijstvo, vse tja do kulturnih dejavnosti. Posamezna poglavja in podpoglavja se začenjajo s splošno predstavitvijo problematike na osnovi zbrane literature, v nadaljevanju pa nato sledi oris razmer na obravnavanem območju s pomočjo gradiva iz fonda Krajevnega ljudskega odbora Podraga (KLO Podraga), Šolske kronike OŠ Podraga in fonda Okraj nega komiteja KPS za Vipavsko. Na koncu diplomske naloge pa so podane še moje sklepne misli in povzetek celotnega dela.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Božo Repe (mentor)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Podraga, 1945-1952