Od svetega Krištofa do Žal

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Gradivo vfondu Komunalno podjetje Žale Ljubljana lahko razdelimo v dve skupini: v dokumente, ki so nastali ob upravljanju podjetja, in dokumente, ki so nastali z izvajanjem nalog, za katere je bil pristojen pogrebni zavod oziroma podjetje. Med te sodijo originalni indeksi umrlih in sprejemni listi pokojnikov, pokopanih na Žalah, sprejemne knjige pokojnikov s sprejemnimi listi in indeksi. Starejšega gradiva nastalega pri poslovanju podjetja je malo. Novejše gradivo je zanimivo v delu, ki zajema širitev Žal oziroma zgraditev Novih Žal.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9646
  • dcterms:title
   • Od svetega Krištofa do Žal
  • dcterms:creator
   • Barbara Pešak Mikec
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • seznami
   • Žale
   • pokopališče
   • archive materials
   • lists
   • Žale
   • cemeteries
  • dcterms:abstract
   • Between 2000 and 2002, the Historical Archives of Ljubljana acquired a new fond called Komunalno podjetje Žale Ljubljana. The fond is incomplete, for much of the material had been lost. The collected material falls into two groups: the documents created by and connected with the management of the company, and those created through the process of performing the tasks in the competence of the undertakers' establishment or company. The latter include the original indexes of the dead, mortuary lists of the deceased buried at Žale, and two mortuary registers with mortuary lists and indexes. There are also two burial books and various lists of soldiers who died during the WWI and WWII. Unfortunately, few older materials created by the management of the company have survived. However, some larger fragments of the 1925 construction plans for a mortuary chapel at the church of St. Cross, and the 1938 construction plans by the architect Emil Tomažič have been preserved. Tomažič worked on Plečnik's All Saints Garden. Among more recent materials, the extension of Žale, i.e. the building of Nove Žale is one ofthe most interesting. On the 27th October 1913, Mestni pogrebni zavod, the predecessor of Javno podjetje Žale, obtained a concession for performing burial services. Gradually, it bought up all the existing undertakers' establishments in Ljubljana. After the WWII, Mestni pogrebni zavod was renamed to Državno gospodarsko podjetje Žale, and in 1954 to Pogrebni zavod Žale. By 1961, it had taken over the control of every minori Ljubljana cemetery and the establishment was renamed to Komunalno podjetje Pogrebni zavod Žale Ljubljana. In 1974 the company underwent a reorganisation into TOZD, i.e. a Basic Organisation of Associated Labour. It joined Komunalno podjetje Ljubljana. In 1990, after being excluded from the Komunalno podjetje Ljubljana, TOZD Žale was once again organised as Javno podjetje Žale Ljubljana.
   • Gradivo vfondu Komunalno podjetje Žale Ljubljana lahko razdelimo v dve skupini: v dokumente, ki so nastali ob upravljanju podjetja, in dokumente, ki so nastali z izvajanjem nalog, za katere je bil pristojen pogrebni zavod oziroma podjetje. Med te sodijo originalni indeksi umrlih in sprejemni listi pokojnikov, pokopanih na Žalah, sprejemne knjige pokojnikov s sprejemnimi listi in indeksi. Starejšega gradiva nastalega pri poslovanju podjetja je malo. Novejše gradivo je zanimivo v delu, ki zajema širitev Žal oziroma zgraditev Novih Žal.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf