Novo gradivo za zgodovino higienskih razmer v Ljubljani

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Najdragocenejše gradivo v fondu Vodovod - Kanalizacija Ljubljana so originalni načrti ljubljanskega vodovoda ing. Oskarja Smrekerja iz leta 1888. Celotni projekt obsega skupaj z nekaterimi novejšimi dopolnitvami in kopijami 43 načrtov, velikosti približno 100 x 70 cm. V fondu so še prošnje za hišne vodovodne priključke od let 1890 do 1944, več kot trideset barvnih načrtov starih odvodnih kanalov različnih velikosti in popolna zbirka Knjig tedenskih izkazov črpanj vode v Klečah od leta 1890 do leta 1945.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9645
  • dcterms:title
   • Novo gradivo za zgodovino higienskih razmer v Ljubljani
  • dcterms:creator
   • Barbara Pešak Mikec
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • vodovod
   • Oskar Smreker
   • kanal
   • archive materials
   • waterworks
   • Oskar Smreker
   • sewage system
  • dcterms:abstract
   • In 2002-2003, the Historical Archives of Ljubljana acquired the Vodovod-Kanalizacija Ljubljana fond. The most valuable materials in the fond are original plans for Ljubljana waterworks by Oskar Smreker dating back to 1888. The whole project consists of 43 plans, including some recent additions and copies, in the size of approximately 100 x 70 centimetres. Apart from Smreker's plans, there are several other interesting items in the fond. This includes applications for water connection from 1890 to 1944, which offer insight into the introduction of indoor plumbing in the buildings of Carniola's capital city. Over 30 coloured plans of old drains in different sizes are also very interesting. The oldest of these plans, made in 1818, shows a drain running from Stari trg in the direction of St. Florian 's church and Mestni trg. The plan lists the names of house owners and house numbers. The fond also contains a complete collection of the weekly lists of water pumping at Kleče between 1890 and 1945.
   • Najdragocenejše gradivo v fondu Vodovod - Kanalizacija Ljubljana so originalni načrti ljubljanskega vodovoda ing. Oskarja Smrekerja iz leta 1888. Celotni projekt obsega skupaj z nekaterimi novejšimi dopolnitvami in kopijami 43 načrtov, velikosti približno 100 x 70 cm. V fondu so še prošnje za hišne vodovodne priključke od let 1890 do 1944, več kot trideset barvnih načrtov starih odvodnih kanalov različnih velikosti in popolna zbirka Knjig tedenskih izkazov črpanj vode v Klečah od leta 1890 do leta 1945.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf