Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor

Avtor(ji): Filipič, Igor
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Razprava opisuje kratek pregled zgodovine zapisnikov duš na območju lavantinske škofije. Pomemben del zgodovine so pravni predpisi ter škofovski odloki, ki predpisujejo način in obliko vodenja zapisnikov, kar seje na območju lavantinske škofije poenotilo leta 1859. Zapisniki duš so bili interne evidence, ki so rabile le dušnemu pastirju za dobro vodenje župnije, zato so opisane splošne oblike zapisnikov ter njihove značilnosti, pa tudi načini zbiranja podatkov za dopolnitev župnijskih evidenc.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9641
  • dcterms:title
   • Zapisniki duš v Škofijskem arhivu Maribor
  • dcterms:creator
   • Igor Filipič
  • dcterms:subject
   • status animarum
   • zapisnik duš
   • zapisnik župljanov
   • župnijski arhivi
   • Škofijski arhiv Maribor
   • status animarum
   • list of parishers
   • parish archives
   • Diocesan Archive of Maribor
  • dcterms:abstract
   • The paper gives a short overview of the lists of parishers' history in the Lavantine Diocese. An important part of the history are regulations and Episcopal decrees that determine the methods of the records keeping which was made uniform in the Lavantine Diocese in 1859. Lists of parishers were internal registers used only by the pastors for an efficient management of the parish. This paper describes general forms of the lists and their characteristics as well as the ways of collecting data for the completion of the parish records.
   • Razprava opisuje kratek pregled zgodovine zapisnikov duš na območju lavantinske škofije. Pomemben del zgodovine so pravni predpisi ter škofovski odloki, ki predpisujejo način in obliko vodenja zapisnikov, kar seje na območju lavantinske škofije poenotilo leta 1859. Zapisniki duš so bili interne evidence, ki so rabile le dušnemu pastirju za dobro vodenje župnije, zato so opisane splošne oblike zapisnikov ter njihove značilnosti, pa tudi načini zbiranja podatkov za dopolnitev župnijskih evidenc.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf