Izobraževanje v tekstilni stroki v Mariboru od leta 1952 do odprave vajeniškega sistema

Avtor(ji): Maček, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Leta 1952 je Zvezna uredba o strokovnih šolah uzakonila in priznala organizacijo strokovnega šolstva, kot je bila vzpostavljena v prvih letih po drugi svetovni vojni. Priznala je dva glavna tipa nižjih strokovnih šol: vajenske šole in strokovne šole s praktičnim poukom. Takšno ureditev je potrdil tudi Splošni zakon o šolstvu leta 1958. Dolžnosti in pravice vajencev so bile določene z Zvezno uredbo o vajencih leta 1952. Kljub prizadevanjem prosvetnih in političnih oblasti je bilo nižje strokovno šolstvo v primerjavi s preostalim šolstvom zapostavljeno. To se je kazalo v nenehnih prostorskih težavah ter pomanjkanju kvalificiranih učiteljev in učnih pripomočkov. Za izobraževanje visokokvalificiranih delavskih kadrov so se postopoma razvile mojstrske šole. Šele v začetku šestdesetih so nastale večje spremembe. Zaradi številnih težav in neučinkovitosti vajenskega sistema, predvsem zaradi preslabe povezave z gospodarstvom je bil le ta odpravljen in začelo se je uvajati poklicno izobraževanje.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9638
  • dcterms:title
   • Izobraževanje v tekstilni stroki v Mariboru od leta 1952 do odprave vajeniškega sistema
  • dcterms:creator
   • Jure Maček
  • dcterms:subject
   • nižje strokovno šolstvo
   • vajenske šole
   • strokovne šole
   • mojstrske šole
   • vajeniški sistem izobraževanja
   • professional schools
   • apprenticeship schools
   • craft schools
   • education
  • dcterms:abstract
   • In 1952, the federal regulation on professional schools recognised and enacted the organisation of the professional school system as it was formed in the first few years after the WWII. It recognised two main types of elementary professional schools: apprenticeship schools and technical schools with practical courses. This arrangement was also confirmed by a general act on school system in 1958. The duties and obligations of apprentices were stipulated by the Federal Act on Apprentices in 1952. Despite the efforts of secular and political authorities, the elementary professional schools were neglected compared to other schools. This reflected in the continuous problems with space, lack of qualified teachers and insufficient teaching aids. For education of highly qualified specialists, craft schools gradually developed. Only in the beginning of the 1960's did some bigger changes occur. Due to numerous difficulties and inefficiency of the apprenticeship system and mainly due to poor links to the economy sector, this system was abolished and vocational education was introduced.
   • Leta 1952 je Zvezna uredba o strokovnih šolah uzakonila in priznala organizacijo strokovnega šolstva, kot je bila vzpostavljena v prvih letih po drugi svetovni vojni. Priznala je dva glavna tipa nižjih strokovnih šol: vajenske šole in strokovne šole s praktičnim poukom. Takšno ureditev je potrdil tudi Splošni zakon o šolstvu leta 1958. Dolžnosti in pravice vajencev so bile določene z Zvezno uredbo o vajencih leta 1952. Kljub prizadevanjem prosvetnih in političnih oblasti je bilo nižje strokovno šolstvo v primerjavi s preostalim šolstvom zapostavljeno. To se je kazalo v nenehnih prostorskih težavah ter pomanjkanju kvalificiranih učiteljev in učnih pripomočkov. Za izobraževanje visokokvalificiranih delavskih kadrov so se postopoma razvile mojstrske šole. Šele v začetku šestdesetih so nastale večje spremembe. Zaradi številnih težav in neučinkovitosti vajenskega sistema, predvsem zaradi preslabe povezave z gospodarstvom je bil le ta odpravljen in začelo se je uvajati poklicno izobraževanje.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf