Ob 100-letnici izvajanja načrtne arhivske dejavnosti in ob 70-letnici delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru

Avtor(ji): Novak, Miroslav
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Avtor je v prispevku orisal temelje razvoja arhivske dejavnosti na mariborskem območju, ki se odraža predvsem v prizadevanjih Zgodovinskega društva Maribor za varovanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, še posebej arhivskega gradiva. V tem okviru so bili pomembni desetletni napori za vzpostavitev javne mariborske arhivske institucije, ki sojo ustanovili šele leta 1933 in jo poimenovali Banovinski arhiv v Mariboru. V letih od 1941 do 1952 je bil arhiv priključen Pokrajinskemu muzeju Maribor, od leta 1952 pa je samostoja institucija z nazivom Pokrajinski arhiv Maribor. Skozi celotno obdobje izvajanja načrtne in profesionalne arhivske dejavnosti moremo na obravnavanem območju slediti številnim arhivskim strokovnim izzivom in problemom. Opozoriti pa je treba na tiste, ki so povezani z zagotavljanjem ustreznih arhivskih prostorov za izvajanje materialnega varstva ter strokovne obdelave in uporabe raznovrstnega in bogatega arhivskega gradiva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9637
  • dcterms:title
   • Ob 100-letnici izvajanja načrtne arhivske dejavnosti in ob 70-letnici delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru
  • dcterms:creator
   • Miroslav Novak
  • dcterms:subject
   • Pokrajinski arhiv Maribor
   • Banovinski arhiv Maribor
   • Zgodovinsko društvo Maribor
   • Pokrajinski muzej Maribor
   • arhivsko gradivo
   • arhivska dejavnost
   • Regional Archives of Maribor
   • Ban's Archives of Maribor
   • Historical Society of Maribor
   • Regional Museum of Maribor
   • archive material
   • archival activities
  • dcterms:abstract
   • The author describes the foundations for the development of archival activities in the Maribor area that can primarily be seen in the efforts of the Historical Society of Maribor to protect and preserve Slovene cultural heritage, especially archive materials. Within this framework, the efforts to establish a public archive institution in Maribor, lasting several decades, were particularly important. The institution was founded as late as in 1933 and named the Ban's Archives of Maribor. From 1941 to 1952, the Archives were part of the Regional Museum. Since 1952 they have been an independent institution called the Regional Archives of Maribor. Throughout the period of implementation ofprofessional archiving activities, many professional challenges and difficulties can be traced. Particularly important are those connected to providing suitable spacefor the preservation of the archive material, appropriate expert processing and the use of the diverse and rich archive materials.
   • Avtor je v prispevku orisal temelje razvoja arhivske dejavnosti na mariborskem območju, ki se odraža predvsem v prizadevanjih Zgodovinskega društva Maribor za varovanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, še posebej arhivskega gradiva. V tem okviru so bili pomembni desetletni napori za vzpostavitev javne mariborske arhivske institucije, ki sojo ustanovili šele leta 1933 in jo poimenovali Banovinski arhiv v Mariboru. V letih od 1941 do 1952 je bil arhiv priključen Pokrajinskemu muzeju Maribor, od leta 1952 pa je samostoja institucija z nazivom Pokrajinski arhiv Maribor. Skozi celotno obdobje izvajanja načrtne in profesionalne arhivske dejavnosti moremo na obravnavanem območju slediti številnim arhivskim strokovnim izzivom in problemom. Opozoriti pa je treba na tiste, ki so povezani z zagotavljanjem ustreznih arhivskih prostorov za izvajanje materialnega varstva ter strokovne obdelave in uporabe raznovrstnega in bogatega arhivskega gradiva.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:712
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf