Zgodovina v šoli, 2010, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.), Gregor Adlešič (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Reviji na pot
 • Viljenka Škorjanec: Taboriščne razmere na Rabu
 • Petra Erman: Medpredmetno povezovanje zgodovine in matematike na temo piramide ali ko se zgodovina in matematika srečata v Gizi
 • Tinkara Grilc: Taboriščni tarok kot zgodovinski vir pri poučevanju holokavsta
 • Majda Anders: Ko je bil homo homini lupus
 • Brigita Praznik: Medpredmetno povezovanje slovenščine in zgodovine pri obravnavi 19. stoletja (1848–1899) v gimnazijah
 • Damjana Krivec Čarman: Razsvetljenske ideje o enakosti – sodelovalno poučevanje in delo z zgodovinskimi viri
 • Bojana Modrijančič Reščič: Pahorjeva Nekropola ali slovenščina in zgodovina na strokovni šoli
 • Andreja Rihter: The Image of Others in History teaching, projekt Sveta Evrope
 • Monika Kokalj Kočevar: Mednarodni odbor koncentracijskega taborišča Mauthausen in njegova vloga pri vzgoji in posredovanju sporočil mladim
 • Danijela Trškan: 1939 – Hitler, Stalin in Vzhodna Evropa, Mednarodni Forum 2009
 • Suzana Cvirn Guček: Mednarodna konferenca "Drugačnost skupne zgodovine"
 • Goranka Kreačič: Ustvarjanje priložnosti za razvoj medkulturnega dialoga
 • Bernarda Gaber: 5. regionalna konferenca JV Evrope o izobraževanju za demokratično državljanstvo in človekove pravice
 • Tinkara Grilc: Simpozij »Podoba drugih v postkonfliktnih razmerah: učenje o preteklih dogodkih z različnih vidikov z namenom ponovne vzpostavitve zaupanja«
 • Boris Hajdinjak: Yad Vashem – Spominska ustanova mučencev in herojev holokavsta
 • Danijela Trškan: Filip Robar Dorin: Resničnost in resnica v dokumentarnem filmu: razvoj in dosežki neumišljenega filma v svetu in doma. Ljubljana, Umco : Slovenska kinoteka, 2008, 399 strani
 • Mojca Šorn: Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine. 50 let Inštituta za novejšo zgodovino. Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009, 199 strani, ilustracije