Zgodovina v šoli, 2010, št. 1-2

Pouk zgodovine o holokavstu

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.), Gregor Adlešič (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Reviji na pot
 • Miriam Steiner Aviezer: Pravičniki med narodi
 • Miriam Steiner Aviezer: Pravičniki med narodi - Slovenci
 • Klemen Jelinčič Boeta: Judje na Slovenskem od antike do danes
 • Klemen Jelinčič Boeta: Organiziranost judovske skupnosti na Slovenskem
 • Andrej Pančur: Zgodovina holokavsta na Slovenskem
 • Marta Verginella: Šo'ah. Množično uničenje judovskega prebivalstva v Evropi
 • Lorieta Pečoler: Holokavst pri pouku zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje ter etike
 • Suzana Cvirn Guček: Obeležitev dneva spomina na žrtve holokavsta kot medpredmetno povezovanje
 • Nadja Baša / Sonja Ličan: Medpredmetno povezovanje in fleksibilni predmetnik pri pouku zgodovine na temo holokavst
 • Dora Košak: Terensko delo na območju bivšega delavskega taborišča na Ljubelju, podružnice Mauthausna
 • Mateja Grmek: "Skozi naše oči" - holokavst skozi oči žrtev
 • Boris Hajdinjak: Šo'ah – Spominjajmo se!
 • Cvetka Jošar Matić: Ob meji – projekt za izobraževanje in druženje mladine v Avstriji in Sloveniji