Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677-1803)

Avtor(ji): Golec, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek obravnava šest slovenskih prisežnih obrazcev s Štajerskega, nastalih v časovnem razponu od 70. let 17. do začetka 19. stoletja. Pet jih je bilo doslej še neevidentiranih in neobjavljenih, pri tem pa je vsebina enega od njih znana v starejši različici oz. predlogi. Dokumente bi glede na krajevni izvor in jezikovno-pravopisne poteze lahko razdelili v dve skupini. V prvo sodijo obrazci iz Gradca, pisani v osrednjeslovenskem (kranjskem) jeziku; prvi je v rabi pri notranjeavstrijski vladi, drugi (v dveh različicah) pa pri deželnih stanovih. Drugo skupino sestavljajo tri prisege iz mestnega arhiva mesteca Ormož tik ob hrvaški meji; dve sta namenjeni priseganju na novo sprejetih meščanov in tretja mestnih svetnikov. Starejši dve, zapisani okoli leta 1700, kažeta izrazite poteze sosednega (hrvaško)kajkavskega knjižnega jezika. Tretja ima, nasprotno, več vzhodnoštajerskih značilnosti, vse tri pa so pod izrazitim vplivom kajkavskega pravopisa. Obravnava se dotika tudi vprašanja rabe pojma hrvaški za slovenske obmejne govore ormoške okolice.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9517
  • dcterms:title
   • Neznana starejša uradovalna slovenica s Štajerskega (1677-1803)
  • dcterms:creator
   • Boris Golec
  • dcterms:subject
   • prisežni obrazci
   • slovenščina
   • Štajerska
   • Ormož
   • kajkavščina
   • Oathforms
   • Slovene language
   • Styria
   • town Ormož
   • Kajkavian Croatian language
  • dcterms:abstract
   • The paper discusses six Slovene oath forms from Styria, written in the period between the 1770's and the beginning of the 19th century. Five of them have not been recorded and published yet. The contents of one are known from an older sample. The documents can be divided into two groups based on their origin and spelling and language features. The first group comprises the forms from Graz, written in the central Slovenian (Carniolan) languags, the first one used by the Inner Austrian government and the other (in two different variations) by the provincional states. The second group comprises three oaths from the municipal archives of Ormož near the Croatian border. Two of them were used for newly accepted townsmen and one for city councillors. The older two, written around 1700, display distinctfeatures of the neighbouring Kajkavian Croatian literary language, whereas the third one has more characteristics of Eastern Styria. All three are strongly influenced by the Kajkavian spelling. The analysis also covers questions of the term "Croatian " for the borderland dialects around Ormož.
   • Prispevek obravnava šest slovenskih prisežnih obrazcev s Štajerskega, nastalih v časovnem razponu od 70. let 17. do začetka 19. stoletja. Pet jih je bilo doslej še neevidentiranih in neobjavljenih, pri tem pa je vsebina enega od njih znana v starejši različici oz. predlogi. Dokumente bi glede na krajevni izvor in jezikovno-pravopisne poteze lahko razdelili v dve skupini. V prvo sodijo obrazci iz Gradca, pisani v osrednjeslovenskem (kranjskem) jeziku; prvi je v rabi pri notranjeavstrijski vladi, drugi (v dveh različicah) pa pri deželnih stanovih. Drugo skupino sestavljajo tri prisege iz mestnega arhiva mesteca Ormož tik ob hrvaški meji; dve sta namenjeni priseganju na novo sprejetih meščanov in tretja mestnih svetnikov. Starejši dve, zapisani okoli leta 1700, kažeta izrazite poteze sosednega (hrvaško)kajkavskega knjižnega jezika. Tretja ima, nasprotno, več vzhodnoštajerskih značilnosti, vse tri pa so pod izrazitim vplivom kajkavskega pravopisa. Obravnava se dotika tudi vprašanja rabe pojma hrvaški za slovenske obmejne govore ormoške okolice.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:714
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf