Slovenica v Koroškem deželnem arhivu

prispevek v počastitev 100. obletnice Koroškega deželnega arhiva in mednarodnega sodebvanja med sosednjima arhivoma

Avtor(ji): Ogris, Alfred
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  "Slovenica", ki so shranjena v fondih Koroškega deželnega arhiva, so izraz naselitvene zgodovine dežele Koroške, katere politična zgodovina je v okviru Habsburške monarhije in notranjeavstrijske Zgodovine glede nekaterih posebnosti cela stoletja vendarle potekala skupaj s Štajersko, Kranjsko in Primorjem. Ob posameznih primernih in primerih iz kataloga smo lahko pokazali, da so arhivski viri kot znak raznolikih življenjskih oblik napisani tako v nemškem kot tudi v slovenskem in seveda latinskem in italijanskem jeziku. Osrednja tema prispevka je Celovški ali Rateški rokopis, ki je nastal med 1362 in 1390, bil po 1467 popisan z dodatnimi zapiski in je drugi najstarejši slovenski pismeni spomenik nasploh. Da je zgodovina tega najpomembnejšega slovenskega rokopisa v Koroškem deželnem arhivu tekla na Koroškem in tudi v Zgornjesavski dolini v Sloveniji (oz. na Kranjskem), je simbolni izraz geopolitičnega položaja obeh dežel v srednji Evropi.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9516
  • dcterms:title
   • Slovenica v Koroškem deželnem arhivu
   • prispevek v počastitev 100. obletnice Koroškega deželnega arhiva in mednarodnega sodebvanja med sosednjima arhivoma
  • dcterms:creator
   • Alfred Ogris
  • dcterms:subject
   • Slovenica
   • Koroški deželni arhiv
   • rokopisi
   • Klagenfurt/Celovec
   • Rateče/Ratschach
   • Slovenica
   • Provincial Archives of Carinthia
   • manuscripts
   • Klagenfurt/Celovec
   • Rateče/Ratschach
  • dcterms:abstract
   • Slovenica, stored in the fonds of the Provincial Archives of Carinthia, represents the history of settlement of Carinthia, whose political history within the Habsburg monarchy and Inner Austria was for centuries also connected to Styria, Carniola and the Littoral regarding some special characteristics. With individual examples from the catalogue we were able to show that the archival sources as a sign of heterogeneous life forms are written both in German and Slovene languages, as well as of course in Latin and Italian. The main topic of the paper is the Celovec or Rateče manuscript, written between 1362 and 1390. After 1467, several notes were added. It is the second oldest Slovene written document. The fact that the history of the most important Slovene manuscript in the Provincial Archives of Carinthia is happening in Carinthia and in Zgornjesavska dolina in Slovenia (i.e. in Carniola), is a symbolic expression of the geopolitical situation of both countries in Middle Europe.
   • "Slovenica", ki so shranjena v fondih Koroškega deželnega arhiva, so izraz naselitvene zgodovine dežele Koroške, katere politična zgodovina je v okviru Habsburške monarhije in notranjeavstrijske Zgodovine glede nekaterih posebnosti cela stoletja vendarle potekala skupaj s Štajersko, Kranjsko in Primorjem. Ob posameznih primernih in primerih iz kataloga smo lahko pokazali, da so arhivski viri kot znak raznolikih življenjskih oblik napisani tako v nemškem kot tudi v slovenskem in seveda latinskem in italijanskem jeziku. Osrednja tema prispevka je Celovški ali Rateški rokopis, ki je nastal med 1362 in 1390, bil po 1467 popisan z dodatnimi zapiski in je drugi najstarejši slovenski pismeni spomenik nasploh. Da je zgodovina tega najpomembnejšega slovenskega rokopisa v Koroškem deželnem arhivu tekla na Koroškem in tudi v Zgornjesavski dolini v Sloveniji (oz. na Kranjskem), je simbolni izraz geopolitičnega položaja obeh dežel v srednji Evropi.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:714
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf