Problematika izvajanja Zakona o arhivskem gradivu in arhivih

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Vpostopku priprave je nov Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki bo odpravil tudi nekatere v praksi ugotovljene nejasnosti iz določil veljavnega Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA, Uradni list RS, št. 20/97, 32/97 in 24/03-ZDIJZ). Avtorica predstavi vsebinske probleme pri izvajanju posameznih določil veljavnega ZAGA s prikazom stanja in konkretnih podatkov vezanih zlasti na opravljanjejavne arhivske službe v Sloveniji.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9515
  • dcterms:title
   • Problematika izvajanja Zakona o arhivskem gradivu in arhivih
  • dcterms:creator
   • Nina Zupančič Pušavec
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • arhivi
   • zakon
   • javna služba
   • archival materials
   • archives
   • law
   • public sendee
  • dcterms:abstract
   • A new act on the protection of documentary and archive materials is being prepared. It will do away with vagueness, observed in the practice, in the provisions of the Archives and Archives Material Act now in force (ZAGA, Official Gazette of the Republic of Slovenia, No 20/97, 32/97 and 24/03-ZDIJZ). The author also discusses the matters of thematic nature in the implementation of individual provisions of the Archives and Archives Material Act currently in force with the analysis of the present situation and specific data, relating mainly to the performance of the public archival service in Slovenia.
   • Vpostopku priprave je nov Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki bo odpravil tudi nekatere v praksi ugotovljene nejasnosti iz določil veljavnega Zakona o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA, Uradni list RS, št. 20/97, 32/97 in 24/03-ZDIJZ). Avtorica predstavi vsebinske probleme pri izvajanju posameznih določil veljavnega ZAGA s prikazom stanja in konkretnih podatkov vezanih zlasti na opravljanjejavne arhivske službe v Sloveniji.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:714
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf