Arhivsko gradivo izseljencev v Avstraliji - neprecenljiv vir za raziskovanje življenja avstralskih Slovencev

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva med Slovenci v avstralski državi Novi Južni Wales konec leta 2002 je obrodilo nepričakovano dobre sadove: kljub izredno slabim obetom pred začetkom terenskega dela, ki so temeljila na dejstvu, da slovenska skupnost v državi NSW v zadnjem desetletju zelo hitro izumira, tako da se izgublja tudi arhivsko gradivo prve generacije po vojni v Avstralijo izseljenih Slovencev. Tako izginjajo tudi neprecenljivi dokazi o slovenski navzočnosti na avstralskih tleh in vlogi Slovencev v avstralski zgodovini. S skupnimi močmi smo z izseljenci v tem delu Avstralije ustanovili Historični arhiv za Slovence v Avstraliji - država NSW. Predhodnik tega arhivskega centra že deluje v Melbournu pri Slovenskem društvu Melbourne, vendar so se Slovenci v NSW odločili ustanoviti geografsko bližji arhiv, v katerem danes prostovoljke/ci zbirajo, evidentirajo in hranijo arhivsko gradivo pod strokovnim vodstvom vodje arhiva, ki je v preteklem letu opravila arhivarski izpit na univerzi v Sydneyju. Prostori HASA so v slovenskem verskem središču v Merrylandsu, današnjem središču slovenskega verskega in kulturnega življenja Slovencev v NSW. Sicer delujeta v Sydneyju še Slovensko društvo Sydney in nekdanji klub Triglav — danes Triglav Panthers. HASA v Sydneyju pokriva tudi arhivsko gradivo slovenskih organizacij v bližnjih krajih Wollongong in Newcastle. Gradivo vseh še delujočih organizacij je že urejeno, v zadnjem času pa so se sodelavci HASA osredotočili še na zbiranje arhivov posameznikov. Terensko delo med Slovenci v NSW konec leta 2002 je torej pripomoglo k ustanovitvi HASA, s čimer se je odprla resna možnost za ohranjanje izredno pomembne dokumentacije o življenju Slovencev v tem delu sveta.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9506
  • dcterms:title
   • Arhivsko gradivo izseljencev v Avstraliji - neprecenljiv vir za raziskovanje življenja avstralskih Slovencev
  • dcterms:creator
   • Breda Čebulj Sajko
  • dcterms:subject
   • Slovenski izseljenci
   • Avstralija
   • arhivsko gradivo
   • izseljenske organizacije
   • etnična identiteta
   • Slovene immigrants
   • Australia
   • archival materials
   • immigrant organisations
   • ethnic identity
  • dcterms:abstract
   • Implementation of the goal-oriented research project called Preservation of Archive, Museum and Library Materials of Slovenes in New South Wales at the end of 2002 was unexpectedly fruitful. Things were looking bad before the start of the fieldwork. In the last decade, the Slovene community in New South Wales has been fading quickly. The process is accompanied by the loss of archival materials of the first generation of post-war emigrants. Priceless evidence of Slovene presence on Australian soil and of the role the Slovenes played in Australian history is thus disappearing as well. For this reason, the Historical Archives for Slovenian Australians in New South Wales (HASA) was established in close cooperation with the emigrants in this part of Australia. The predecessor of this archival centre was already active in Melbourne with the Slovene Society of Melbourne, but the Slovenes in New South Wales wished for an archive that would be geographically closer to them. Volunteers gather, record and keep archival records under the expert supervision of the head of the archives, who passed the archives exam at the University of Sydney last year. The premises of HASA are in the Slovene religious centre in Merrylands, the centre of Slovene religious and cultural life in NSW. There are the Slovene Society of Sydney and the Triglav Club, today known as Triglav Panthers. HASA in Sydney also covers archival materials of Slovene organisations in nearby towns Wollongong and Newcastle. The materials of all active organisations have already been sorted and HASA co-workers have recentlyfocused on collecting archives of individuals. Field work among Slovenes in NSW at the end of 2002 helped to establish HASA and provided an important opportunity for the preservation of very important documentation on the lives of Slovenes in this part of the world.
   • Izvajanje ciljnoraziskovalnega projekta Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva med Slovenci v avstralski državi Novi Južni Wales konec leta 2002 je obrodilo nepričakovano dobre sadove: kljub izredno slabim obetom pred začetkom terenskega dela, ki so temeljila na dejstvu, da slovenska skupnost v državi NSW v zadnjem desetletju zelo hitro izumira, tako da se izgublja tudi arhivsko gradivo prve generacije po vojni v Avstralijo izseljenih Slovencev. Tako izginjajo tudi neprecenljivi dokazi o slovenski navzočnosti na avstralskih tleh in vlogi Slovencev v avstralski zgodovini. S skupnimi močmi smo z izseljenci v tem delu Avstralije ustanovili Historični arhiv za Slovence v Avstraliji - država NSW. Predhodnik tega arhivskega centra že deluje v Melbournu pri Slovenskem društvu Melbourne, vendar so se Slovenci v NSW odločili ustanoviti geografsko bližji arhiv, v katerem danes prostovoljke/ci zbirajo, evidentirajo in hranijo arhivsko gradivo pod strokovnim vodstvom vodje arhiva, ki je v preteklem letu opravila arhivarski izpit na univerzi v Sydneyju. Prostori HASA so v slovenskem verskem središču v Merrylandsu, današnjem središču slovenskega verskega in kulturnega življenja Slovencev v NSW. Sicer delujeta v Sydneyju še Slovensko društvo Sydney in nekdanji klub Triglav — danes Triglav Panthers. HASA v Sydneyju pokriva tudi arhivsko gradivo slovenskih organizacij v bližnjih krajih Wollongong in Newcastle. Gradivo vseh še delujočih organizacij je že urejeno, v zadnjem času pa so se sodelavci HASA osredotočili še na zbiranje arhivov posameznikov. Terensko delo med Slovenci v NSW konec leta 2002 je torej pripomoglo k ustanovitvi HASA, s čimer se je odprla resna možnost za ohranjanje izredno pomembne dokumentacije o življenju Slovencev v tem delu sveta.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:714
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf