Kronika, 2002, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Stanislav Južnič (prev. ang.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Blaž Podpečan: Arheološka topografija braslovške fare
 • Stanislav Južnič: Dillherr, Rieger, Schöttl, Gruber in Ambschell : jezuitski fiziki v Ljubljani 1754-1785
 • Daniela Juričić Čargo: Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803
 • Nataša Kolar: Od Dominikanske vojašnice do muzeja
 • Franc Rozman: Podmaršal Karl von Tegetthoff
 • Irena Mavrič: Velika Nedelja skozi stoletja
 • Tatjana Dekleva: Univerza v Ljubljani in njeni rektorji, Projekt Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani
 • Eva Holz: Mati gora: zbornik o Gori, Gorjankah in Gorjanih: ob 400-letnici naselitve Gore (ur. Franc Černigoj), Predmeja Društvo za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora, 2001, 542 strani
 • Eva Holz: Studia mythologica slavica 2, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje Ljubljana, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Linguee Civiltà dell'Europa Centro-Orientale, 1999, 317 strani
 • Eva Holz: Studia mythologica slavica 3, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje Ljubljana, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-Orientale, 2000, 243 strani
 • Metka Gombač: Kristina Šamperl Purg, Razmerje med mestom in vasjo kot problem slovenskega narodnega gibanja na primeru Ptuja in okolice pred prvo svetovno vojno (nekateri vidiki), Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2001, 208 strani
 • Slavica Pavlič: Janez Kavčič, Ivan Rijavec: 1905-1980: življenje in delo, Idrija : Bogataj, 2001, 80 str.
 • Slavica Pavlič: Marjetka Balkovec Debevec, Od mlade države do novega tisočletja: 1991-2001: 120 let črnomaljskega gasilskega društva: 1881-2001, Črnomelj Prostovoljno gasilsko društvo, 2001, 92 strani
 • Jože Maček: Žužemberški grad: suhokranjski zbornik 2000, (uredila: Marjan Legan in Jože Rozman), Žužemberk: Občina Žužemberk, 2000, 175 strani
 • Jože Maček: Ivan Dolinar: Zgodovina Kaplje vasi v Spodnji Savinjski dolini, Kaplja vas : Krajevni odbor, 2000, 185 strani
 • Francka Slivnik: Bogomila Kravos: Slovensko gledališče v Trstu = Teatro slavena di Trieste : 1945- 1965, Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001, 511 strani
 • Francka Slivnik: Blaž Lukan, Slovenska dramaturgija: dramaturgija kot gledališka praksa, Ljubljana: Slovenski gledališki muzej (Zbirka Gledališke monografije), 2001, 267 strani
 • Francka Slivnik: Aleš Gabrič: Prešernovo gledališče v Kranju : 1945-1957, Ljubljana : Slovenski gledališki muzej (Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja ; 37 št. 76/77), 2001, 123 strani
 • Ervin Dolenc: Božo Repe, Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije, Ljubljana: Modrijan, 2002, 459 strani