Vloga in pomen glasila "Vestnik" za slovenske izseljence v zvezni državi Viktoriji in Avstraliji

Avtor(ji): Koderman, Miha
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V etničnih izseljenskih skupnostih, nastalih v 19. in 20. stoletju, so periodične publikacije, ki izhajajo v njihovem matičnem jeziku, od nekdaj med ključnimi pokazatelji življenja posamezne izseljenske skupnosti, njenega organiziranega delovanja znotraj etničnih društev ter pestrosti različnih kulturnih in družabnih dogodkov. Poleg prevladujoče informativne vloge, ki so jo tovrstne publikacije imele za člane skupnosti, je nezanemarljiva tudi njihova izobraževalna funkcija, s katero so člani skupnosti ohranjali bralno kulturo maternega jezika. V prispevku so predstavljeni zgodovina, vloga in pomen glasila “Vestnik”, ki ga je izdajalo Slovensko društvo Melbourne v zvezni državi Viktorija v Avstraliji. Časopis “Vestnik” je tretja najstarejša tiskana periodična publikacija v slovenskem jeziku v Avstraliji, ki je kmalu presegla okvire društvenega glasila in se usmerila na celotno populacijo slovenskih izseljencev v Avstraliji. Avtor v delu podaja pregled odgovornih urednikov, uredniških odborov in dopisnikov, analizira vsebinski pregled poročanja in ugotavlja odnos uredniške politike do nekdanje skupne države Jugoslavije, kakor se kaže v štiridesetletni zgodovini izhajanja glasila.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9492
  • dcterms:title
   • Vloga in pomen glasila "Vestnik" za slovenske izseljence v zvezni državi Viktoriji in Avstraliji
  • dcterms:alternative
   • Role and Importance of "Vestnik" Magazine for Slovene Emigrants in Victoria and Australia
  • dcterms:creator
   • Miha Koderman
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • Avstralija
   • zvezna država Viktorija
   • Slovensko društvo Melbourne
   • periodični tisk
   • glasilo Vestnik
   • uredniki in uredniški odbori
   • odnos do domovine
   • Slovene emigrants
   • Australia
   • Victoria
   • Slovenian Club Melbourne
   • periodical publications
   • Vestnik magazine
   • editors and editorial boards
   • editorial policies towards homeland
  • dcterms:abstract
   • Periodical newspapers, which were published in the languages of ethnical emigrant communities in the 19th and 20th century, represent one of the major indicators of organised cultural and social life of a particular emigrant community in the foreign country. Beside the informative role, ethnical publications also had an important educational function as they served the emigrant community as a reading material in the native language. The article evaluates the role and importance of Vestnik magazine, which was published by Slovenian Association Melbourne in Victoria, Australia. Vestnik, the third oldest publication in Slovene language in Australia, had soon exceeded its initial mission of an ethnical association newsletter and became a monthly newspaper for the entire Slovene emigrant community in Australia. In the article author presents a review of editors, editorial boards and correspondents, analyses main topics of reporting and debates the editorial policies towards the former republic of Yugoslavia as they appear in the magazine’s four-decade history.

   • V etničnih izseljenskih skupnostih, nastalih v 19. in 20. stoletju, so periodične publikacije, ki izhajajo v njihovem matičnem jeziku, od nekdaj med ključnimi pokazatelji življenja posamezne izseljenske skupnosti, njenega organiziranega delovanja znotraj etničnih društev ter pestrosti različnih kulturnih in družabnih dogodkov. Poleg prevladujoče informativne vloge, ki so jo tovrstne publikacije imele za člane skupnosti, je nezanemarljiva tudi njihova izobraževalna funkcija, s katero so člani skupnosti ohranjali bralno kulturo maternega jezika. V prispevku so predstavljeni zgodovina, vloga in pomen glasila “Vestnik”, ki ga je izdajalo Slovensko društvo Melbourne v zvezni državi Viktorija v Avstraliji. Časopis “Vestnik” je tretja najstarejša tiskana periodična publikacija v slovenskem jeziku v Avstraliji, ki je kmalu presegla okvire društvenega glasila in se usmerila na celotno populacijo slovenskih izseljencev v Avstraliji. Avtor v delu podaja pregled odgovornih urednikov, uredniških odborov in dopisnikov, analizira vsebinski pregled poročanja in ugotavlja odnos uredniške politike do nekdanje skupne države Jugoslavije, kakor se kaže v štiridesetletni zgodovini izhajanja glasila.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:816
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf