Kronika, 2002, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Vode (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Tatjana M. Peterlin-Neumaier (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Jelka Piškurić: Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige, Population in the Ig region through register books
 • Tatjana M. Peterlin Neumaier: Poskus izboljšanja človekovega ravnanja z živalmi, Goriško društvo proti mučenju živali 1845-1847
 • Borut Batagelj: "Snežke", Prispevek k zgodovini smučanja na Trnovski planoti
 • Marija Kos: Trgovski povzpetnik iz Bohinjske Bistrice
 • Bogdana Marinac: Življenje mornariškega častnika Vladimirja Štolfe v luči njegovih pisem
 • Anka Vidovič Miklavčič: Novomeški okraj v letih 1929-1941
 • Nadja Terčom: Petrvs Coppvs fecit: De summa totius orbis: razstava Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran
 • Primož Kočar: Janez Cvirn, Andrej Studen: Ko vihar dirjajo hlaponi: k socialni zgodovini 19. stoletja, Slovenske železnice, Železniški muzej, 2001 (Zbirka Tiri in čas; št 12), 70 strani
 • Filip Čuček: Izseljenec: življenjske zgodbe Slovencev po svetu, Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2001, 160 strani
 • Miroslav Novak: Minařikova zbrana dela II.(urednik Štefan Predin), Mariborske lekarne, 2001, 702 strani
 • Aleš Gabrič: Bruno Hartman, Kultura v Mariboru: gibanja, zvrsti, osebnosti, Maribor : Obzorja, 2001 (Dokumenta et studia historiae recentioris; 14), 933 strani
 • Andrej Studen: Dnevnik Olge Rudež Kosler: utrinki iz slovenske zgodovine, Ribnica : samozaložba (Katja Zorc Kobi in Jurij Rudež), 2001, 150 strani
 • Jure Gombač: Sandi Volk: Ezulski skrbniki: vloga in pomen begunskih organizacij ter urejanja vprašanja istrskih beguncev v Italiji v luči begunskega časopisja 1945-1963, Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko , Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, 1999 (Knjižnica Annales; 20), 290 strani