Oblikovanje nemške in madžarske identitete v izgradnji nacije: primeri z zahodnega Balkana

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Članek obravnava oblikovanje identitete pri Nemcih in Madžarih v Slavoniji (Hrvaška) in Vojvodini (Srbija), pri čemer navaja sedanje primere oblikovanja identitete v državah obeh etničnih skupin. Navaja tudi primere kulture spominjanja (spomeniki, spominski parki, proslave, itd.) in njene specifične vloge v hrvaškem in srbskem državotvornem procesu po letu 1989/90. Te teme se navezujejo tudi na manjšinska vprašanja. Članek nadalje obravnava tudi oblikovanje nemške identitete v Nemčiji, Avstriji in Švici, kakor tudi madžarske na Madžarskem. Avtor se na koncu sprašuje, v kolikšni meri omenjene dejavnosti prispevajo k bolj pozitivnemu odnosu med večino (Hrvati in Srbi) in manjšino (Nemci in Madžari).


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9489
  • dcterms:title
   • Oblikovanje nemške in madžarske identitete v izgradnji nacije: primeri z zahodnega Balkana
  • dcterms:alternative
   • The German And Hungarian Identity Management and Nation Building: Examples from the Western Balkans
  • dcterms:creator
   • Klaus-Jürgen Hermanik
  • dcterms:subject
   • oblikovanje identitete
   • Zahodni Balkan
   • manjšine
   • kultura spominjanja
   • Nemci
   • Madžari
   • identity management
   • Western Balkans
   • minorities
   • culture of remembrance
   • Germans
   • Hungarians
  • dcterms:abstract
   • This paper shed light upon the identity management of the Germans and Hungarians in Slavonia (CRO) and Vojvodina-area (SRB). It gives examples of the present ethnic groups’ societies. It gives further examples of the culture of remembrance (monuments, memorial-parks, ceremonies, etc.) and their specific role in Croatian – and Serbian nation-building processes since 1989/90. These topics are strongly connected with minority questions, too. Furthermore the paper will also give insights into the identity management coming from abroad, mainly from Germany, Austria or Switzerland for the German ethnic group and from Hungary for the Hungarian ethnic group. Finally, one tries to answer the question, whether the above mentioned commemorative activities lead to an establishment of a more positive relationship between the respective majority (Croats and Serbs) and the respective minority (Germans and Hungarians) groups.

   • Članek obravnava oblikovanje identitete pri Nemcih in Madžarih v Slavoniji (Hrvaška) in Vojvodini (Srbija), pri čemer navaja sedanje primere oblikovanja identitete v državah obeh etničnih skupin. Navaja tudi primere kulture spominjanja (spomeniki, spominski parki, proslave, itd.) in njene specifične vloge v hrvaškem in srbskem državotvornem procesu po letu 1989/90. Te teme se navezujejo tudi na manjšinska vprašanja. Članek nadalje obravnava tudi oblikovanje nemške identitete v Nemčiji, Avstriji in Švici, kakor tudi madžarske na Madžarskem. Avtor se na koncu sprašuje, v kolikšni meri omenjene dejavnosti prispevajo k bolj pozitivnemu odnosu med večino (Hrvati in Srbi) in manjšino (Nemci in Madžari).

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:816
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf