Slovenski periodični tisk v ZDA, 1891–1920

Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V pričujočem prispevku je predstavljena zgodovina slovenskega periodičnega tiska v ZDA, to je časopisja, mesečnikov in štirinajstdnevnikov, revij in koledarjev, in sicer od leta 1891 do začetka dvajsetih let dvajsetega stoletja. Priseljensko časopisje in druga periodika sta na splošno igrala zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zavesti o obstoju etničnih skupnosti v ZDA, še zlasti med njihovimi pripadniki. Priseljenska periodika je bila in je še danes eden najpomembnejših izrazov življenja omenjenih skupnosti; obenem pa je poročala o njihovih kulturnih, političnih in drugih aktivnostih. Zgodovina etnične periodike je odsev zgodovine etničnih skupnosti v ZDA, kar se bo v pričujočem članku potrdilo za slovenske Američane. Ti so objavili okoli 100 naslovov. Nekateri časopisi so prenehali izhajati že po nekaj številkah, nekateri izhajajo še danes.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9488
  • dcterms:title
   • Slovenski periodični tisk v ZDA, 1891–1920
  • dcterms:alternative
   • Slovene Periodicals in the USA, 1891-1920
  • dcterms:creator
   • Matjaž Klemenčič
  • dcterms:subject
   • slovenski Američani
   • etnično časopisje
   • imigracija
   • etnične skupine v ZDA
   • Slovene Americans
   • ethnic press
   • immigration
   • ethnic groups in the U.S.
  • dcterms:abstract
   • In this article the history of Slovene periodicals, i.e. newspapers and monthly and bimonthly reviews and annual almanacs in the United States of America from 1891 until early 1920s will be presented. Immigrant newspapers and other periodicals in general played an important role in keeping ethnic identities alive among American ethnic groups. They represented one of the most important expressions of the life of ethnic communities and at the same time also provided news of the cultural, economic, political, and other activities within them. History of ethnic periodicals in the U.S. mirrors the history of ethnic groups in the U.S. and this article will prove this assumption for the Slovenes in the U.S. There were ca. 100 titles printed. Some ceased publication after a few issues; some are still published today.

   • V pričujočem prispevku je predstavljena zgodovina slovenskega periodičnega tiska v ZDA, to je časopisja, mesečnikov in štirinajstdnevnikov, revij in koledarjev, in sicer od leta 1891 do začetka dvajsetih let dvajsetega stoletja. Priseljensko časopisje in druga periodika sta na splošno igrala zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zavesti o obstoju etničnih skupnosti v ZDA, še zlasti med njihovimi pripadniki. Priseljenska periodika je bila in je še danes eden najpomembnejših izrazov življenja omenjenih skupnosti; obenem pa je poročala o njihovih kulturnih, političnih in drugih aktivnostih. Zgodovina etnične periodike je odsev zgodovine etničnih skupnosti v ZDA, kar se bo v pričujočem članku potrdilo za slovenske Američane. Ti so objavili okoli 100 naslovov. Nekateri časopisi so prenehali izhajati že po nekaj številkah, nekateri izhajajo še danes.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:816
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf