Neuravnotežena čezmejna javna sfera: nesorazmerna prisotnost Slovenije in slovenske manjšine v Italiji v javnomnenjskih procesih

Avtor(ji): Sekloča, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na podlagi ocene pozornosti manjšinskih in slovenskih tiskanih medijev do dogajanja v Sloveniji oziroma do dogajanja med slovensko manjšino v Italiji ter analize v medijih zabeleženih konfliktov med Slovenijo in manjšino, avtor poda analizo javnega čezmejnega komuniciranja. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda analize besedil manjšinskega časnika in dveh časnikov iz Slovenije. Javno komuniciranje med Slovenijo in manjšino je s pomočjo primerjave sodobnih teorij javne sfere konceptualizirano kot k sporazumu usmerjeno javno razpravljanje o problemih na širših področjih politike, ekonomije in civilne družbe. Rezultati analize dejanskega stanja pokažejo, da čezmejno komuniciranje zaznamujeta nesorazmerna participacija in vpliv akterjev, kar se kaže v neprestanih naporih manjšine postati razpoznan in upoštevanja vreden partner v razpravi, pri akterjih iz Slovenije pa kot moč prezreti konflikte, ki jih po mnenju manjšine producira predvsem slovenski politični sistem. Mediji v javno razpravo posegajo kot distributerji subvencioniranih informacij, ob tem, da si za subvencioniranje prizadeva predvsem manjšina, medtem ko so akterji iz Slovenije zaradi svoje moči največkrat nujni objekt pozornosti manjšine in njenih medijev ob težavah, ki zadevajo tako manjšino kot Slovenijo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9487
  • dcterms:title
   • Neuravnotežena čezmejna javna sfera: nesorazmerna prisotnost Slovenije in slovenske manjšine v Italiji v javnomnenjskih procesih
  • dcterms:alternative
   • Unbalanced Cross-border Public Sphere: Disproportionate Presence of Slovenia and Slovene Minority in Italy In the Public Opinion Formation Processes
  • dcterms:creator
   • Peter Sekloča
  • dcterms:subject
   • slovenska manjšina v Italiji
   • manjšinski mediji
   • javno komuniciranje
   • vpliv
   • subvencioniranje informacij
   • Slovene minority in Italy
   • minority media
   • public communication
   • influence
   • subsidization of information
  • dcterms:abstract
   • By the evaluation of the attention of minority press and Slovene national press to the events in Slovenia and among the Slovene minority in Italy respectively, and by the analysis of conflicts between Slovenia and minority, the author analyses the cross-border public communication processes. The method used for empirical analysis was the quantitative content analysis of minority and national newspapers. Public communication between the nation state of Slovenia and the minority was, by the comparison of contemporary theories of the public sphere, conceptualized as a public discussion about problems on broader spheres of politics, economy and civil society. The results of the analysis show that cross-border communication processes are marked by disproportionate participation and influence of public actors. This entails continuous endeavour of the minority to become recognized and respected partner in public discussion, whereas the Slovene actors have the power to overlook conflicts, which by minority's opinion are mainly produced by the Slovene political system. Media interfere in public discussion as distributors of subsided information, however, only the minority is interested in subsidization, whereas the actors from Slovenia are – because of their power – the inevitable object of attention of minority and its media at almost all problems that are of concern of both the minority and the actors from Slovenia.

   • Na podlagi ocene pozornosti manjšinskih in slovenskih tiskanih medijev do dogajanja v Sloveniji oziroma do dogajanja med slovensko manjšino v Italiji ter analize v medijih zabeleženih konfliktov med Slovenijo in manjšino, avtor poda analizo javnega čezmejnega komuniciranja. V raziskavi je bila uporabljena kvantitativna metoda analize besedil manjšinskega časnika in dveh časnikov iz Slovenije. Javno komuniciranje med Slovenijo in manjšino je s pomočjo primerjave sodobnih teorij javne sfere konceptualizirano kot k sporazumu usmerjeno javno razpravljanje o problemih na širših področjih politike, ekonomije in civilne družbe. Rezultati analize dejanskega stanja pokažejo, da čezmejno komuniciranje zaznamujeta nesorazmerna participacija in vpliv akterjev, kar se kaže v neprestanih naporih manjšine postati razpoznan in upoštevanja vreden partner v razpravi, pri akterjih iz Slovenije pa kot moč prezreti konflikte, ki jih po mnenju manjšine producira predvsem slovenski politični sistem. Mediji v javno razpravo posegajo kot distributerji subvencioniranih informacij, ob tem, da si za subvencioniranje prizadeva predvsem manjšina, medtem ko so akterji iz Slovenije zaradi svoje moči največkrat nujni objekt pozornosti manjšine in njenih medijev ob težavah, ki zadevajo tako manjšino kot Slovenijo.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:816
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf