Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana

Avtor(ji): Zupančič, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek obravnava razvoj etničnih in teritorialnih sprememb na Balkanskem polotoku, s posebnim ozirom na ozemlju, ki ga naseljujejo Albanci. Albansko vprašanje je že dobro stoletje ena od stalnih nevralgičnih točk tega prostora, za katerega tekmujejo poleg domačih (balkanskih) narodov tudi tuje sile. Avtor poleg najpogosteje navajanih etničnih in političnih procesov poudarja tudi pomen in vlogo ozemlja ter socialnoekonomskih dejavnikov.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9485
  • dcterms:title
   • Albansko vprašanje v luči političnoteritorialne rekonstrukcije Balkana
  • dcterms:alternative
   • Albanian National Question in Light of Political-territorial Reconstruction of the Balkans
  • dcterms:creator
   • Jernej Zupančič
  • dcterms:subject
   • Balkan
   • narodno vprašanje
   • Albanci
   • Kosovo
   • politična geografija
   • Balkan
   • ethnic question
   • Albanians
   • Kosovo
   • political geography
  • dcterms:abstract
   • The article deals with the ethnic and territorial changes in the Balkan Peninsula, with special regard to the territory, populated by Albanians. Over a century, the Albanian issue has been one of the permanent neuralgic points of this space, the object of competition of the domestic (Balkan) and foreign forces alike. Apart from the usually described ethnic and political processes, the author specifically exposes the significance and role of the region and of socio-economic factors.

   • Prispevek obravnava razvoj etničnih in teritorialnih sprememb na Balkanskem polotoku, s posebnim ozirom na ozemlju, ki ga naseljujejo Albanci. Albansko vprašanje je že dobro stoletje ena od stalnih nevralgičnih točk tega prostora, za katerega tekmujejo poleg domačih (balkanskih) narodov tudi tuje sile. Avtor poleg najpogosteje navajanih etničnih in političnih procesov poudarja tudi pomen in vlogo ozemlja ter socialnoekonomskih dejavnikov.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Boris Jesih (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2008
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:816
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf