Kronika, 2003, št. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Vojko Pavlin: Gospostvo Renče in Hoferjevi renški urbarji 16. stoletja
 • Irena Žmuc: Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga
 • Matija Žargi: Doslej neznana upodobitev Kočevja
 • Jurij Šilc: Rečni prehod struge Save pri Tacnu pod Šmarno goro
 • Vladimir Vilman: Samotežne žičnice Kranjske industrijske družbe
 • Sergej Vrišer: Mariborski sokolski prapori
 • Rok Glavan: Antikvariati v Ljubljani
 • Borut Koloini: Poletna turneja mešanega zbora ajdovske gimnazije leta 1955
 • Jože Maček: Jože Potrpin: Skriti zaklad : kronika župnije Svibno, Svibno : Župnijski urad,2002, 379 strani
 • Aleš Gabrič: Zbornik Janka Pleterskega (ur. Oto Luthar in Jure Perovšek), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003, 666 strani
 • Eva Holz: Andreas Helmedach: Das Verkehrssystem als Modernisierungsfaktor, Straßen, Post, Fuhrwesen und Reisen nach Triest und Fiume vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Eisenbahnzeitalter, München: R. Oldenbourg (Südosteuropäische Arbeiten ; 107), 2002, 549 strani
 • Eva Holz: Milan Trobič: Furmani po cesarskih cestah skozi postojnska vrata do morja in naprej, Logatec: Občina 2003, 182 strani
 • Borut Batagelj: Dragan Matić: Nemci v Ljubljani: 1861-1918, Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 2002 (Historia; 6), 464 strani
 • Jože Maček: Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije, Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2002, 129 strani
 • Tatjana Dekleva: Ana Benedetič, Deželni dvorec v Ljubljani : 1902-2002. Ljubljana : Univerza, 2002, 96 strani
 • Boris M. Gombač: Gabrovec : ob priliki stoletnice Društvene gostilne v Gabrovcu = in occasione del centenario della trattoria sociale di Gabrovizza (ur. Luisa Antoni in Tomaž Rustja), V Gabrovcu : Društvena gostilna, = Gabrovizza : Trattoria sociale, 2002, 293 strani
 • Boris Gombač: Gabrovec : ob 30-letnici postavitve spomenika NOB = in occasione del trentennale del monumento ai caduti (ur. Boris Štrekelj), V Gabrovcu : Društvena gostilna, = Gabrovizza : Trattoria sociale, 2003, 107 strani