Šest tovarišic in dva moška

Partijsko gradivo Idrijsko-Cerkljanskega kot vir za krajevno zgodovino

Avtor(ji): Šuštar, Ljiljana
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Matevž Košir (urednik)


 • Podroben opis

  Od srede osemdesetih let 20. stoletja Zgodovinski arhiv Ljubljana skrbi tudi za arhivsko gradivo regionalnih organizacij Zveze komunistov Slovenije. Gradivo, strokovno delo in delo z uporabniki je koncentrirano v Ljubljani za celotno področje arhiva. Prikaz gradiva petih fondov na ravni občine in okraja opozarja na njegovo uporabnost pri raziskavah krajevne zgodovine. Prikazana sta organiziranost in posredno delo partijske organizacije na območju Idrijskega in Cerkljanskega v obdobju med letoma 1945 in 1986, ko je bila Zveza komunistov Slovenije vodilna družbenopolitična organizacija oziroma edina politična stranka v državi.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9451
  • dcterms:title
   • Šest tovarišic in dva moška
   • Partijsko gradivo Idrijsko-Cerkljanskega kot vir za krajevno zgodovino
  • dcterms:alternative
   • Six women comrades and two men
   • Party materials from Idrija and Cerkljansko region as a source for local history
  • dcterms:creator
   • Ljiljana Šuštar
  • dcterms:subject
   • varstvo arhivskega gradiva
   • krajevna zgodovina
   • Zveza komunistov Slovenije
   • Cerkljansko
   • Idrijsko
   • safekeeping of archive material
   • local history
   • Association of Communists of Slovenia
   • Cerkljansko
   • Idrijsko
  • dcterms:abstract
   • From the beginning of the 1980's, the Historical Archives Ljubljana have also taken care of the archive materials belonging to regional organisations of the Association of Communists of Slovenia. The material, expert work and users services are concentrated in Ljubljana for the whole area, covered by the archive. The material in five fonds on the level of municipality and county reflects its usability for research into local history. The organisation and the work of the party in the Idrijsko and Cerkljansko area from 1945 to 1986 are presented. At that time, the Association of Communists of Slovenia was the leading social-political organisation, i.e. the only political party in the country.
   • Od srede osemdesetih let 20. stoletja Zgodovinski arhiv Ljubljana skrbi tudi za arhivsko gradivo regionalnih organizacij Zveze komunistov Slovenije. Gradivo, strokovno delo in delo z uporabniki je koncentrirano v Ljubljani za celotno področje arhiva. Prikaz gradiva petih fondov na ravni občine in okraja opozarja na njegovo uporabnost pri raziskavah krajevne zgodovine. Prikazana sta organiziranost in posredno delo partijske organizacije na območju Idrijskega in Cerkljanskega v obdobju med letoma 1945 in 1986, ko je bila Zveza komunistov Slovenije vodilna družbenopolitična organizacija oziroma edina politična stranka v državi.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Matevž Košir (urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:713
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf