Kronika, 2003, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Barbara Žabota: Rodbina Khisl - novoveška zgodba o uspehu
 • Miha Preinfalk: Genealoška podoba rodbine Zois od 18. do 20. stoletja
 • Bojan Balkovec: Paberki o rojstvih in porokah v župniji Preloka
 • Anton Ratiznojnik: Čitalnica v Ljutomeru 1868-1914
 • Sergej Vrišer: France Stele v ameriški uniformi
 • Tomaž Budkovič: Ugovor k članku Trgovski povzpetnik iz Bohinjske Bistrice
 • Marija Kos: Odgovor Tomažu Budkoviču : prvi in zadnji
 • Vida Deželak Barič: Tone Ferenc - 75-letnik
 • Stane Granda: 70 let Marka Waltritscha
 • Nataša Kolar: Mag. Kristina Šamperl Purg (10. 5. 1950 - 5. 7. 2002) : in memoriam
 • Stane Granda: Anja Dular: Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja, Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije. 2002 (Knjižnica Kronike ; zv. 7). 255 strani
 • Andrej Studen: Boris Kuhar, Jože Mlinarič: Samostanska kuhinja. Prehrana kartuzijanov in jedilniki žičkih menihov v prvi polovici 18. stoletja, Ljubljana : Kmečki glas, 2002, 205 strani.
 • Andrej Studen: Sonja Anžič: Skrb za uboge v deželi Kranjski: socialna politika na Kranjskem od srede 18. stoletja do leta 1918, Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2002 (Gradivo in razprave ; 22), 109 strani.
 • Miroslav Novak: Slovenski farmacevti v naravoslovju : Zbornik referatov s simpozija ob 200-letnici rojstva Henrika Freyerja (1802-1866), Maribor: Mariborske lekarne, 2002, 454 str.
 • Miroslav Novak: Štefan Predin: O lekarnah na Celjskem od Mozirja do Podčetrtka, Celje: Celjske lekarne, 2002
 • Petra Svoljšak: Goriški spomini: sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830-1918 [zbral in uredil Branko Marušič]., Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2002, 494 strani
 • Jernej Vidmar: Alberto Luchitta, La Camera di Commercio di Gorizia 1850-2000 : uomini e lavoro in 150 anni di storia. Gorizia : Libreria Editrice Goriziana, 2001, 223 strani
 • Slavica Pavlič: Milena Kožuh: Trideseta leta 20. stoletja v slovenski likovni umetnosti, Ljubljana: samozaložba, 2002, 294 strani
 • Slavica Pavlič: Aleksander Videčnik: Celje moje mladosti: spomini, Celje : Fit media, Mozirje : Zavod za kulturo, 2002, 151 strani.
 • Miroslav Novak: Letopis : 40 let : 1962-2002 (ur. Ljubica Lovišček), Maribor: Mariborske lekarne, 2002, 160 strani
 • Aleš Gabrič: Po srečanju z Abrahamom