Kronika, 2002, št. 3

Iz zgodovine Ljubljane

Kronika, 2002, no. 3

Iz zgodovine Ljubljane

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Puncer (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Damjan Hančič (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Meščani in cerkvene ustanove v Ljubljani do konca 16. stoletja, The citizen and the church institutions in Ljubljana until the end of the 16th century
 • Nataša Budna Kodrič: Popotništvo in popotniki v Ljubljani od 16. do 19. stoletja, Travelling and travellers in Ljubljana from the 16th to the 19th centuries
 • Damjan Hančič: Samostan klaris v Ljubljani, The convent of the Poor Clares in Ljubljana
 • Andreja Klasinc Škofljanec: Ljubljanska policija v drugi polovici 18. stoletja, Reforms of the Ljubljana police in the second half of the 18th century
 • Eva Holz: Popotovanje cesarja Leopolda II. in neapeljskega dvora skozi Kranjsko v letih 1790 in 1791, The travelling of emperor Leopold II and the Naples court through Carniola in the years 1790 and 1791
 • Sonja Anžič: Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom!, Prisilna delavnica v Ljubljani, The bed is made for the carniolian idlers and loiterers, Compulsory workshop in Ljubljana
 • Gorazd Stariha: Začetek ustavnega življenja In ljubljanska policija, The beginning of constitutional life and the Ljubljana police
 • Barbara Pešak Mikec / Nataša Budna Kodrič: Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne
 • Marjan Drnovšek: Ljubljana: križišče izseljencev na poti v svet
 • Tomaž Pavlin: Športne organizacije v Ljubljani do druge svetovne vojne v luči statistike in pravilnikov
 • Vida Koporc Sedej: Meščanske vile med obema svetovnima vojnama v Ljubljani