Kronika, 2001, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odg. ur.), Cvetka Vode (prev. ang.), Anton Suhadolc (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Božo Otorepec (prev. nem.), Florence Gacoin-Marks (prev. fran.)
Posamezni prispevki:
 • Tomaž Nabergoj: Habent sua fata gladii, habent sua fata arma!, (Prispevek k izrazju za orožje in bojno opremo v srednjeveških pisnih virih za slovenski prostor)
 • Boris Golec: Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo
 • Janez Šumrada: Žiga Zois in Déodat de Dolomieu
 • Marjana Žibert: Zgodovina arheoloških raziskovanj na Gorenjskem
 • Anton Suhadolc: Življenje in delo matematika Riharda Zupančiča
 • Mira Hodnik: Sokolsko slavje v Dol. Logatcu, (Otvoritev sokolskega doma)
 • Dragan Potočnik: Založniška dejavnost in pregled mariborskih časnikov in časopisja v obdobju med svetovnima vojnama
 • Ljubica Šuligoj: Leto 1941 na Ptuju
 • Mitja Ferenc: Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na Kočevskem
 • Vladimir Vilman: Franjo Baš in premična tehnična dediščina na Slovenskem
 • Božo Otorepec: Krajevna heraldika na Slovenskem
 • Jože Maček: Opomba o misionarju Ivanu Rattkayu
 • Jure Gombač: Znanstveni posvet o vzrokih in posledicah izseljevanja iz slovenske Istre po 2. svetovni vojni, Koper, 9. junij 2000
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Preddvor v času in prostoru: Zbornik Občine Preddvor (ur. Tone Roblek), Preddvor 1999, 418 strani
 • Slavica Pavlič: Janez Kavčič: Znamenje vekov. Cerkev svete Trojice v Idriji 1500 -2000, Idruja, 2000, 80 strani
 • Stane Granda: Matija Žargi: Železarna na Dvoru ob Krki 1795-1891, Dolenjska založba, Seidlova zbirka, 23. knjiga. Novo mesto 2000, 214 strani
 • Marinka Dražumerič: Mitja Simič - Alenka Kolšak: Zgodovinski vrtovi Dolenjske in Posavja, Novo mesto: Dolenjska založba (Seidlova zbirka; knj. 22), 2000, 79 strani