Kronika, 2000, št. 3

Kronika, 2000, no. 3

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Stane Granda (odg. ur.), Cvetka Vode (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.), Iva Mikl Curk (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Iva Mikl Curk: Ptuj svetega Viktorina, Kako ga kaže urbanistično tkivo in tvarna kultura
 • Stanislav Južnič: Pouk in profesorji fizike v jezuitskem kolegiju v Ljubljani
 • Maja Ilich: Življenje in delo slovenskega bibliotekarja in bibliografa Franca Simoniča (1847-1919)
 • Nataša Cigoj Krstulović: Glasba druge polovice 19. stoletja na Slovenskem: k funkciji in pomenu zborovskega petja v slovenski kulturni zgodovini
 • Jože Suhadolnik: Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
 • Jure Gombač: "Dobrota", obsmrtno podporno društvo poštnih nameščencev
 • Jože Maček: Zbornik občine Lenart : izdano ob 800-letnici prve pismene omembe Lenarta, Lenart 1996, 181 strani
 • Jože Maček: Heinrich von Schollmayer-Lichtenberg: Snežnik in schönburški vladarji : zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem, Postojna : Gozdno gospodarstvo, 1998, 92 str.
 • Jože Maček: Slovenj Gradec in Mislinjska dolina. I. in II., Izdajatelja in založnika: Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja. Slovenj Gradec, 1995 in 1999, 349 in 507 strani
 • Iva Mikl Curk: Ljudmila Plesničar - Gec, sodelovec Velko Toman: Antične freske v Sloveniji I : Katalogi in monografije 31/ 1, 2, Narodni Muzej Slovenije, Oblikovanje Evita Lukež, Metka Žerovnik, 1997-1998, 349 strani
 • Maja Gombač: Milan Pahor, Lastno gospodarstvo jamstvo za obstoj. Pregled gospodarskih dejavnosti Slovencev na področju sedanje dežele Furlanije-Julijske krajine 1848-1998, Trst, 1998, 264 strani
 • Miroslav Novak: Minařikova zbrana dela I., Maribor 2000, 658 strani
 • Slavica Pavlič: Aleksander Videčnik: Zgornjesavinjčani od rojstva do smrti, Mozirje 1999, 170 strani