Kronika, 2000, št. 1-2

Iz zgodovine snežniške graščine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Stane Granda (odg. ur.), Cvetka Vode (prev. ang.), Niko Hudelja (prev. nem.)
Posamezni prispevki:
 • Maksimiljan Turšič: Uvod
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Arhivsko gradivo graščine Snežnik
 • Ivan Stopar: Snežnik, Skica stavbnega razvoja
 • Lidija Slana: Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem
 • Angelika Hribar: Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova rodbina
 • Alenka Kačičnik Gabrič: Henrik Schollmayer Lichtenberg
 • Svetozar Guček: Snežniško smučanje prednjači v začetkih sodobnega smučanja v Srednji Evropi
 • Tomaž Kočar: Leo Schauta zadnji upravitelj snežniškega posestva
 • Vesna Bučić: Grad Snežnik po drugi svetovni vojni
 • Marjeta Šašel Kos: Rimski napisi iz Šmarate
 • Hanka Štular: Steklovina in keramika na gradu Snežnik
 • Tomislav Kajfež: Egipčanska soba na gradu Snežnik
 • Andreja Vrišer: Na kratko in bežno o snežniških slikah
 • Mirko Kambič: Beneške fotovedute in dresdenski fotoportreti na gradu Snežnik
 • Janez Gregori: Zbirka ptičev in sesalcev na gradu Snežnik
 • Marko Dobrilovič: Park Snežnik
 • Jože Sterle: Zgodovina gozdarstva in lovstva v snežniških gozdovih
 • Majda Obreza Špeh: Knežja družina Schönburg Waldenburg in njeni uslužbenci
 • Stanislava S. Pudobska: Petnajst let plodnega galerijskega sodelovanja z Vesno Berce
 • Nuša Berce: Grad Snežnik - "pravljica"
 • Vinko Sterle: Fant, to pa so čekani in pol