Časopis za zgodovino in narodopisje, 1909

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1909
Založnik(i): Zgodovinsko društvo, Maribor
Soavtor(ji): Anton Kaspret (urednik)
Posamezni prispevki:
 • Anton Kaspret: Tiranstvo graščaka Frana Taha in njegovega sina Gabriela, Donesek k zgodovini kmetske vojne l. 1573
 • Avguštin Stegenšek: O gotskih freskah pri Sv. Mohorju na Kozjaku
 • Fran Kovačič: Iz prazgodovine središkega trga
 • Avguštin Stegenšek: O starinskih najdbah v Razborju nad Loko (pri Zidanem mostu)
 • Fran Kovačič: Donesek k čarovniškim procesom
 • Karel Štrekelj: Slovanski elementi v besednem zakladu štajerskih Nemcev (konec)
 • Karel Štrekelj: Popravki in dostavki k spisu „Slovanski elementi v besednem zakladu štajerskih Nemcev" in kazalo obravnavnih, oz. razloženih besed
 • Anton Kaspret: Slovarske drobtinice, nabrane iz starih urbarjev, aktov in listin. II. kupek
 • Alojzij Trstenjak: Ivanjski kres v ormoški okolici
 • Gabriel Majcen: Kmetski koledar za l. 1690, (Neuer Bauernkalendar für das Gemeinjahr 1690)
 • Fran Ilešič: Klaić Vjekoslav dr. prof., Antonii Vramecz, Kronika. (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, Scriptores V.), Zagreb, 1908. Jugoslovanska Akademija znanosti in umetnosti.
 • Joža Glonar: Stegenšek Avg. dr. profesor bogoslovja in c. kr. konservator: Umetniški spomeniki Lavantinske škofije. Drugi zvezek. Konjiška dekanija., S 75 nariski v tekstu in 94 slikami na 59 tablicah. V Mariboru 1909. Založil pisatelj.
 • Avguštin Stegenšek: Andreas Gubo : Geschichte der Stadt Cilli vom Ursprung bis auf die Gegenwart, Graz, 1909
 • Joža Golnar: Dr. O. von Hovorka und Dr. A. Kronfeld: Vergleichende Volksmedizin. Eine Darstellung volksmedizinischer Sitten u. Gebräuche, Anschauungen und Heilfaktoren, des Aberglaubens und der Zaubermedizin, Stuttgart, 1908
 • Avguštin Stegenšek: Zagovor [proti recenziji g. J.A. Glonarja]
 • Društvena poročila
 • Imenik društvenikov l. 1909