Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem

Avtor(ji): Pančur, Andrej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Janez Cvirn (mentor), Jasna Fischer (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/925
  • dcterms:title
   • Gospodarski in socialni nazori v 80. in 90. letih 19. stoletja na Slovenskem
  • dcterms:creator
   • Andrej Pančur
  • dcterms:subject
   • gospodarstvo
   • socialna zgodovina
   • 19. stoletje
   • obrtništvo
   • denar
   • economy
   • social history
   • 19th century
   • tradespeople
   • crafts
  • dcterms:abstract
   • Pričujoča magistrska naloga nosi naslov Gospodarski in socialni nazori v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja na Slovenskem. Ko sem začel zbirati gradivo za to temo, sem kmalu ugotovil, da obstaja veliko zelo bogatih virov. Zaradi obilice vseh teh virov v magisteriju nisem mogel zajeti prav vseh vidikov takratne socialne in gospodarske miselnosti. Za svojo nalogo sem še največ našel v slovenskih časopisih kot so Slovenec, Slovenski narod, Slovenski gospodar, Novice in Edinost. Od nemskih časopisov se je za najbolj bogat vir izkazal Marburger Zeitung in delno tudi Laibacher Tagblatt/Wochenblatt. Tudi v ostalih pregledanih časopisih (glej literaturo) sem našel mnogo člankov, ki opisujejo obravnavano problematiko. V slednjih nisem našel le člankov, iz katerih lahko razberemo gospodarske in socialne nazore tedanjega časa, temveč tudi. serije člankov, ki so v stilu daljših razprav izhajale v nadaljevanjih. Več razprav sem našel tudi v različnih tedanjih revijah, zlasti v Čitalnici, Domu in svetu, Katoliškemu obzorniku, Zvonu, v nemško pisanem Zeitschrift für Volkswirtschaft Sozialpolitik und Verwaltung In v Verhandlungen und Mittheilungen der juristischen Gesellschaft in Laibach...
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Janez Cvirn (mentor)
   • Jasna Fischer (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 19. stoletje