Razprave in gradivo, 2003, št. 43

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Irena Destovnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Miran Komac: Varstvo "novih" narodnih skupnosti v Sloveniji
 • Boris Krivokapić: Zaštita manjina putem bilateralnih međunarodnih sporazuma
 • Jernej Zupančič: Čezmejne dnevne delovne migracije v slovenskem obmejnem prostoru
 • Hannah Starman: "Etnična demokracija": struktura našosti in tujstva v Izraelu
 • Sonja Novak Lukanovič: Stališče prebivalcev narodno mešanih območij v Sloveniji do učenja jezika večine in manjšine
 • Katalin Munda Hirnök: Organiziranost, mediji in stiki Slovencev v Szombathelyu/Sombotelu
 • Attila Kovács: Številčni razvoj Slovencev na Madžarskem v luči zgodovinskih dogodkov in pričevanj anketirancev v Sombotelu
 • Albert F. Reiterer: The Slovene language in Carinthia – symbolic bilingualism
 • Janez Stergar: Obisk Koroške v času »vojne za krajevne napise« (Ortstafelkrieg, Ortstafelsturm) oktobra 1972
 • Mária Mohos: Changes in public administration along the Hungarian-Slovenian border in the 20th century
 • Avguštin Malle: August Walzl: Im Netz der Geheimdienste. Die Alltagsrealität politischer systeme in Österreich, Kärntner Drück-und Verlagsgesellschaft, Klagenfurt, 2003, 160 str., V mreži tajnih služb. Realnost vsakdana političnih sistemov v Avstriji
 • Vera Klopčič / Nada Vilhar: Okrogla miza »Svetovni dan Romov v Ljubljani / projekti za izboljšanje položaja Romov in predstavitev kulturnih dosežkov romske skupnosti v Sloveniji«, Ljubljana, 3. april 2003
 • Jernej Zupančič: Matjaž Klemenčič in Mitja Žagar: Raznolikost narodov nekdanje Jugoslavije: zgodovinski pregled, ABC CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2003, 426 str.
 • Mitja Žagar: Profesorju Ottu Feinsteinu (1930-2003) v slovo
 • Sonja Kurinčič Mikuž: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2002
 • Janez Stergar: Avguštin Malle - šestdesetletnik