Razprave in gradivo, 2002, št. 41

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Boris Jesih (prev.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.), Irena Destovnik (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Bojan Brezigar: Slovene minority in Italy through the monitoring process of the framework convention for the protection of national minorities
 • Romana Bešter: Vpliv Okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin in Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih na ustavno zaščito manjšin v državah članicah Sveta Evrope
 • Peter Gstettner: Der Ortstafelsturm vor 30 Jahren - eine Bewegung gegen Gesetz und Ordnung . Eine Analyse der Mikropolitik rund um das Jahr 1972 in Kärnten, Napad na krajevne table pred 30 leti - gibanje proti zakonitosti in redu. Analiza mikropolitike na Koroškem okoli leta 1972
 • Sonja Novak Lukanovič: Ekonomski vidik jezika v večkulturnih okoljih - narodnostno mešano okolje v Sloveniji
 • Sara Brezigar: Enake možnosti na delovnem mestu, Ali res vplivajo na sodelovanje zaposlenih?
 • Mitja Žagar: Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji
 • Mirjam Polzer Srienz: Minderheitenpolitik am Beispiel der Roma in ausgewählten Staaten Südosteuropas
 • Attila Kovács: Izključitev prekmurskih Madžarov iz agrarne reforme na osnovi podatkov popisa o maternem jeziku iz leta 1921
 • Sonja Kurinčič Mikuž / Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2001
 • Skupna izjava Evangeličanskih cerkva iz Avstrije in Slovenije ter osrednjih organizacij koroških Slovencev ob dnevu srečanja (Globasnica, 4.12.2002)
 • Mitja Žagar: In memoriam Janko Jeri (1927-2002)