Razprave in gradivo, 2001, št. 38-39

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Mitja Žagar (gl. ur.), Boris Jesih (prev.), Niko Hudelja (prev.), Magda Berden (prev.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Albina Nećak Lük: European plurilingualism from a national language perspective
 • Avguštin Malle: O situaciji ali statusu slovenščine na Koroškem, (Moremo govoriti o "normalizaciji manjšinskih jezikov v Avstriji?")
 • Felicita Medved: Nationality, citizenship and integration, a european perspective
 • Mitja Žagar: Kako bi lahko razklenili začaran krog? (2), Posredovanje, mediacija ter usposabljanje za preprečevanje in razreševanje etničnih konfliktov
 • Jernej Zupančič: Slovenci v Italiji
 • Bojan Brezigar: Zakon za zaščito slovenske manjšine v Italji
 • Peter Gstettner: Kärntner Minderheitenpolitik als Mittel zum Zweck, Wie Haider seinen "Freistaat" errichtet und damit die Republik beschädigt
 • Katalin Munda Hirnök: Množični mediji na narodno mešanih območjih, (Primer Lendava, Monošter, občina Železna Kapla Bela)
 • Renata Mejak: Medčasovna analiza čezmejnih stikov prebivalcev Monoštra s sosednjo Slovenijo
 • Janez Stergar: Nastajanje evropske manjšinske zaščite
 • Romana Bešter: Državljanski in etnični nacionalizem v odnosu do etničnih manjšin
 • Tomislav Išek: Aspekti suvremenog položaja naroda Bosne (i Hercegovine) u kontekstu njihovih povijesnih kontinuiteta i diskontinuiteta
 • Vera Kržišnik Bukić: Slovenci v Bosni in Hercegovini, Bosna v Ljubljani
 • Matjaž Klemenčič: Die Emigration der Slowenen aus der Habsburgermonarchie in die USA und das slowenische Organisationsnetz in den USA : 1870-1914
 • Samo Kristen: Trieste ali Trst? Britanska ozemeljska jamstva Kraljevini Jugoslaviji in njihov zapozneli in kontroverzni odmev v historiografiji in memoaristiki
 • Vera Klopčič: Nekatere značilnosti sodobnega položaja Romov, Izkušnje na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in zaposlovanja Romov v Sloveniji - primeri dobre prakse
 • Günther Pallaver: Die südtiroler Volkspartei. Erfolgreiches Modell einer ethnoregionalen Partei. Trends und Perspektiven, Južnotirolska ljudska stranka. Primer uspešne etnoregionalne stranke. Trendi in perspektive
 • Jernej Mlekuž: Izbrani teoretski vidiki razumevanja prostora kot elementa etnične, narodne in nacionalne identitete
 • Marija Jurić Pahor: Mirjana Nastran Ule: Sodobne identitete v vrtincu diskurzov, Znanstveno in publicistično središče (Zbirka Sophia 6), Ljubljana 2000, 339 strani
 • Boris Jesih: Slovensko izseljenstvo - zbornik ob 50-letnici Slovenske izseljenske matice : (Milica Trebše-Štolfa, Matjaž Klemenčič, ur.), Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 2001)
 • Natalija Vrečer: When will social exclusion and temporary protection of Bosnian refugees in Slovenia end?
 • Marija Jurić Pahor: Martin Walde: Gestaltung Sorbischer katholischer Lebenswelt. Eine Diskursanalyse der religiösen Zeitschrift "Katolski posol" zwischen 1863 und 1939, (Oblikovanje srbskega katoliškega življenjskega sveta. Analiza diskurza religioznega časnika "Katolski posol" med 1863 in 1939), Lusatia Verlag, Bautzen 2000, 247 strani
 • Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI)
 • Zakon o zaščiti slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini
 • Mitja Žagar: Zakonu (LXII. iz leta 2001) o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah na rob, Kratek komentar
 • Zakon LXII. iz leta 2001 o Madžarih, ki živijo v sosednjih državah, (Neuradni prevod)
 • Sonja Kurinčič Mikuž / Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2000