Zgodovina v šoli, 2006, št. 1-2

Zahodna meja v 20. stoletju

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Jože Pirjevec: Slovensko-italijanski odnosi 1954-2006
 • Petra Svoljšak: Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne
 • Marko Štepec: Drobci o prehrani in življenju med prvo svetovno vojno 1914-1918
 • Milica Kacin Wohinz: Jugoslovansko-italijanske pogodbe med dvema svetovnima vojnama
 • Milica Kacin Wohinz: Primorsko odporništvo med dvema svetovnima vojnama
 • Nevenka Troha: Slovenske zahodne meje med 2. svetovno vojno
 • Viljenka Škorjanec: Osimski sporazumi
 • Danijela Trškan: Avtentična seminarska naloga pri predmetu didaktika zgodovine - didaktični članek
 • Mojca Kukanja: Alternativne oblike dela z nadarjenimi učenci pri pouku zgodovine v osnovni šoli
 • Daša Šter: Vključevanje osebne zgodovine v pouk. Moj stari ata mi je pripovedoval o prvi svetovni vojni
 • Pavla Karba: Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) iz zgodovine v 3. triletju devetletne osnovne šole od šolskega leta 2002 do 2005. Primerjava in interpretacija
 • Vladimir Ovnič: Poročilo o rezultatih mature in izpitnem gradivu 2005
 • Simon Skočir: Dušan Nećak, Božo Repe: Prelom: 1914-1918; Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni. Založba Sophia, Ljubljana, 2005. 304 str., trda vezava, 134 čb. fotografij, format: 145 x 210 mm
 • Goranka Kreačič: Max Weber: Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: ŠKUC, Filozofska fakulteta, zbirka Studia humanitatis, 2. ponatis 2000. Prevod Pavel Gantar in Štefan Vevar, spremna beseda Frane Adam
 • Danijela Trškan: Richard Harris, Ian Luff: Meeting SEN in the Curriculum: History. London, David Fulton Publishers, 2004, 163 strani
 • Danijela Trškan: Barbara W. Sommer, Mary Kay Quinlan: The Oral History Manual. Walnut Creek - Lanham New York - Oxford, AltaMira press, 2002, 129 strani