Zgodovina v šoli, 2005, št. 3-4

Izbrane teme iz slovenske zgodovine 20. stoletja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Uvodnik
 • Dunja Dobaja: Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno
 • Tadeja Tominšek Rihtar / Mojca Šorn / Dunja Dobaja: Žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje
 • Anita Polanec: Agrarna reforma v okraju Ptuj leta 1945-1946
 • Blaž Vurnik: Oblikovanje nacionalnih gibanj v Sovjetski zvezi kot vzvod razpada zvezne države s posebnim poudarkom na neslovanskih zveznih republikah ter vlogi reformne politike Mihaila Gorbačova v tem procesu v letih 1988-1991. Prvi del
 • Danijela Trškan: Osebna mapa učitelja zgodovine
 • Blaž Torkar: Konstruktivizem pri pouku zgodovine
 • Liljana Kač: »Kako daleč je holokavst?« Literatura holokavsta pri pouku nemščine in holokavst pri pouku zgodovine Medkulturni pouk književnosti nemskega govornega področja - priložnost za medpredmetno povezovanje pouka nemščine in zgodovine
 • Adrijana Segalla: Velike igre velikih diktatorjev. Scenarij in zapiski o dramatizaciji fašizma
 • Alenka Plohl Podgorelec: Projekt Stari Egipčani v evropskem oddelku Gimnazije Ptuj
 • Srečko Zgaga: Evropski dan jezikov - dan evropskih oddelkov. Evropski oddelki v luči promocije večjezičnosti in medkulturne dimenzije (Ptuj, 26. september 2005)
 • Vesna Lotrič: »Muzejski detektivi« v mestnem muzeju Ljubljana
 • Dragan Potočnik: Stare kulture Indokine
 • Vilma Brodnik: Slovenska novejša zgodovina 1848-1992. Založba Mladinska knjiga 2005. Dva zvezka, zemljevidi, fotografije, ilustracije, 1509 strani.
 • Vilma Brodnik: Viri št. 20: Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije: IV. del: Slovenci v zamejstvu in po svetu. Arhivsko društvo Slovenije 2005
 • Dunja Dobaja: Jože Žontar: Kaznovana podjetnost: kranjski trgovec in industrialec Franjo Sirc. Nova revija 2005, 199 strani, ilustracije
 • Elissa Tawitian: Angela Vode: Skriti spomini. Nova revija 2004, zbirka Pričevanja, 392 strani
 • Vilma Brodnik: Mitja Ferenc: Prikrito in očem zakrito. Prikrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne. Muzej novejše zgodovine Celje 2005, 124 strani, zemljevidi, fotografije
 • Vilma Brodnik: Jože Dežman: Moč preživetja. Sprava z umorjenimi starši. Mohorjeva Celovec 2004. 336 strani, ilustracije, kolagrafije Črtomirja Freliha
 • Franček Lasbaher: Ortstafelkonflikt in Kärnten - Krise oder Chance? Dunaj 2004, 322 strani, ilustracije. Zbornik 'Spor zaradi dvojezičnih krajevnih napisov na Koroškem' - primeren vzorec za dobrodošlo zgodovinsko in morda še kakšno učno uro
 • Damjan Snoj: Šolska kronika 2004 - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. Slovenski šolski muzej, 2004, 400 strani, fotografije
 • Vilma Brodnik: Vodnik po svetovni zgodovini s kratkim pregledom zgodovine Slovencev. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2005, 104 strani, ilustracije, fotografije, zemljevidi
 • Vilma Brodnik: Ilustrirana zgodovina sveta. Od velikega poka do tretjega tisočletja. Založba Didakta 2005, 288 strani, ilustracije
 • Goranka Kreačič: Benedict Anderson: Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: SH Zavod za založniško dejavnost. 1998. Zbirka Studia humanitatis. Prevod Alja Brglez Uranjek, spremna beseda Jože Vogrinc, 221 strani