Zgodovina v šoli, 2005, št. 1-2

Izbrane teme iz slovenske zgodovine prve polovice 20. stoletja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Reviji na pot
 • Janez Cvirn / Jure Gašparič: Kakor da bi bili rešeni največje more
 • Aleksej Kalc: Izseljenska pristanišča v desetletjih pred prvo svetovno vojno: primera Trsta in Reke
 • Ervin Dolenc: Kulturni boj v Sloveniji
 • Verica Šenica Pavletič: Kmečka družina Ferjančič - Lasič z obrobja Krasa nad Vipavsko dolino konec 19. in na začetku 20. stoletja
 • Danijela Trškan: Angleške izpitne naloge, ki se nanašajo na pisne in slikovne vire
 • Danijela Trškan: Francoske izpitne naloge, ki se nanašajo na zgodovinske vire
 • Ožbej Vresnik: Kako pojmujem evropsko dimenzijo pouka zgodovine v evropskih oddelkih. Razmišljanje o pouku zgodovine V programu evropskih oddelkov
 • Nežka Brglez: Internet pri pouku zgodovine v srednji šoli
 • Tanja Benčič Rihtaršič: Pomladni dan v Evropi 2005
 • Vida Svoljšak Rojko: Zgodovinska ekskurzija v Salzburg
 • Goranka Kreačič: »S cugom do Bremna in z barko do Noviga Jorka«. Usodna privlačnost Amerike za slovenske izseljence v 19. in 20. stoletju. Pogovor z zgodovinarjem dr. Marjanom Drnovškom
 • Darko Štrajn: UNESCO - kratica s pomenom
 • Andreja Valič Zupan: Letna konferenca in seminar Evropske zveze učiteljev zgodovine EUROCLIO v Latviji
 • Vojko Kunaver: Osmo leto tekmovanja iz znanja zgodovine v osnovni šoli
 • Andreja Valič Zupan: Četrto srednješolsko državno tekmovanje iz znanja zgodovine
 • Danijela Trškan: CD-ROM Test maker. Electronic Teacher tools. Creating America. A History of the United States, McDougal Littell, 2001
 • Vilma Brodnik: Šole naših babic. Izobraževanje deklet v Ljubljani. Arhiv Republike Slovenije, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Slovenski šolski muzej, 2003. Videokaseta, dolžina: 20 minut
 • Sonja Bregar: Šolska kronika 2003 - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. Slovenski šolski muzej, 2003, 1. in 2. številka, 392 strani, fotografije, slike
 • Vilma Brodnik: Jelka Melik, Mateja Jeraj: Spoznajmo Ljubljano. Vodnik po mestu za otroke (male in velike). Tehniška založba Slovenije, 2005. 128 barvnih strani, fotografije, rekonstrukcije, slike, zemljevidi
 • Vilma Brodnik: Mesto v objemu voda - poplave v Celju v 20. stoletju. Zgodovinski arhiv Celje, 2005, 103 strani, fotografije, zemljevidi, preglednice. Zgoščenka s fotografijami
 • Melita Kladnik: Burska vojna 1899-1902 in slovensko časopisje