Zgodovina v šoli, 2003, št. 3-4

Pouk zgodovine v devetletki

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Ana Galjot (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Štefan Trojar: V spomin dr. Mavriciju Zgoniku. Prispevek dr. Mavricija Zgonika k rasti in napredku slovenske didaktike pouka zgodovine
 • Ljubica Marjanovič Umek: Devetletna osnovna šola v Sloveniji
 • Božidar Mrevlje: Učni načrt za zgodovino v devetletki - predstavitev
 • Vojko Kunaver / Božidar Mrevlje: Spremljali smo pouk zgodovine v devetletni osnovni šoli
 • Pavla Karba: Analiza rezultatov 1. nacionalnega preizkusa znanja iz zgodovine v 3. triletju 9-letne OŠ v šolskem letu 2001/2002
 • Božidar Mrevlje: Načrtovanje - pomembna dejavnost za uresničevanje učnega načrta v devetletki
 • Vilma Brodnik: Model letne delovne priprave za sedmi razred devetletke
 • Danijela Trškan: Preverjanje in ocenjevanje znanja z avtentičnimi nalogami pri pouku zgodovine
 • Elissa Tawitian: Portfolio pri pouku zgodovine
 • Elissa Tawitian / Franceska Žumer: Kaj uči zgodovina in kako spoznavamo preteklost (nepredmetna povezava zgodovine in KIZ)
 • Verica Šenica Pavletič: Medpredmetne povezave v devetletki
 • Vida Bajt: Delo z zgodovinskimi viri
 • Biljana Jošovc: Miti in vraže v Laškem in okolici. Primer projektnega dela
 • Živa Kos: Ideološki koncepti v učbenikih zgodovine
 • Anka Zuljan: CD-ROM s sliko v zgodovino. Slikovna pomoč pri pouku zgodovine
 • Darko Štrajn: Zgodovina sreča film
 • Tanja Stergar: Muzej in pouk zgodovine
 • Elissa Tawitian: Vzgoja za medije
 • Mišo Dačič: Filozofija za otroke: osnovna dejstva
 • Mitja Sardoč: Izobraževanje za demokratično državljanstvo v 9-letni osnovni šoli: izbirni predmet Državljanska kultura
 • Goranka Kreačič: Verstva in etika
 • Alenka Puschner: Izbirni predmet umetnostna zgodovina v devetletni osnovni šoli
 • Igor Lipovšek: Človek in Zemlja ter kmetijstvo - izbirna predmeta geografov
 • Nevenka Cigler: V devetletni osnovni šoli bo tudi predmet turistična vzgoja
 • Marija Počivavšek: Muzej novejše zgodovine Celje - na pragu tretjega tisočletja
 • Elissa Tawitian: Annette Wieviorka: "Kako sem hčerki razložila Auschwitz". Ljubljana, Cankarjeva založba 2000
 • Vilma Brodnik: Ilustrirana zgodovina Slovencev za otroke
 • Irena Destovnik: Kako so živele ženske v času kmečkega gospodarjenja. Moč šibkih: ženske v času kmečkega gospodarjenja, Celovec: Slovenska prosvetna zveza Celovec, 2002, 239 strani
 • Sonja Bregar: Šolska kronika 2002 - zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje
 • Vojko Kunaver: Tekmovanje iz znanja zgodovine - kako naprej?