Razprave in gradivo, 2000, št. 36-37

Revija za narodnostna vprašanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Boris Jesih (odg. ur.), Meta Gostinčar Cerar (prev.), Jana Kranjec Menaše (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Janko Pleterski: 75 let Inštituta za narodnostna vprašanja
 • Mitja Žagar: Ali je možno razkleniti začaran krog?, Strategije in koncepti za upravljanje in razreševanje etničnih konfliktov
 • Branko Jazbec: Osimo pred sukcesijo in po njej
 • Marija Jurić Pahor: Prispevek k semantiki "Nekropole"
 • Samo Kristen: Nekaj pogledov na vprašanje nadaljnje veljavnosti Avstrijske državne pogodbe in slovenskega nasledstva statusa sopodpisnice pogodbe
 • Bojan Brezigar: Avstrija pod drobnogledom?, Saj ni zares...
 • Jernej Zupančič: Slovenci na Madžarskem
 • Matjaž Klemenčič: Prostovoljne in prisilne migracije kot orodje spreminjanja etnične strukture na območju držav naslednic nekdanje Jugoslavije
 • Vera Klopčič: Romi - evropska manjšina
 • Renata Mejak: Medčasovna analiza pogledov Lendavčanov na sosednjo Madžarsko
 • Felicita Medved: Politika migracij in azila v transgresiji Evropske unije
 • Mirjam Polzer Srienz: Reprezentacija in participacija etničnih skupin v zakonodajnih organih
 • Fernand de Varennes: Pravice jezikovnih manjšin z vidika mednarodnega prava
 • Klemen Jelinčič: Self-determination and the Inuit
 • Attila Kovács: Tilkovszky Lorànt: Nemzetiségi politika magyarországon a 20. században. (Narodnostna politika na Madžarskem v 20. stoletju). Debrecen: Csokonai kiadó, 1998. 285 strani
 • Marija Jurić Pahor: Narod, identiteta, spol. ZTT EST, Trst, 2000 (knjižna zbirka: Smeri)
 • Marija Jurić Pahor: Elka Tchenokoshewa: Čisto in pomešano. Nemško časopisje o drugih in drugačnosti na primeru lužiških Srbov. Waxmann, Münster; New York; München, 2000 (Knjižna zbirka Hibridni svetovi 1)
 • Renata Mejak: Varga József: Raba jezika in modna izbira imen. (Nyelvhasználat, névdivat). Magyar nemzetiségi müvelodési intézet, Lendava/Lendva, 1999, strani 138
 • Matjaž Klemenčič: Manjšinski jeziki med šolo in vsakdanjim življenjem. Padriče, 23. 9. 2000
 • Mitja Žagar: Tretja mednarodna znanstvena konferenca o ustavnem, pravnem in političnem urejanju in upravljanju medetničnih odnosov in konfliktov. Ljubljana, 8. - 10. 12. 2000
 • Avguštin Malle: Simon Trießnig: Der Kärntner slowenische Klerus und die nationale Frage 1920-1932, (Slovenska koroška duhovščina in narodno vprašanje 1920-1932) = Studia Carinthiaca zv. XVII. Mohorjeva, Klagenfurt/Celovec-Ljubljana-Wien 2000, 172. str. (s slovenskim povzetkom na str. 137-150)
 • Sonja Kurinčič Mikuž / Marinka Lazić: Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2000